• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى  سروده معظم له در وصف قطب عالم امکان، حضرت صاحب العصر و الزمان صلوات الله علیه  بسم الله الرحمن الرحیم
  تویی پشت و پناه اهل عالم *** تویی تاج سر اولاد آدم
  تویی چشم و چراغ آفرینش *** به تو خرم بهار دین و دانش
  تو معصوم از هوی و از خطایی *** امین الله در ارض و سمایی
  تویی گنجینه اسرار توحید *** تویی بالاتر از تعریف و تمجید
  تو سرّ مستسرّ کبریایی *** تو فیض مستمرّ بر من و مایی
  منیر الحق مجلّی الظّلمتی تو *** لسان الصّدق و علم و حکمتی تو
  تو خیر من تقمّص و ارتدایی *** ضیاء و نور أبصار الورایی
  چو نور الله لا یطفی تو هستی *** شدی خورشید عالمتاب هستی
  تو که عالم به علم لا یبیدی *** بحق حق که تو حق جدیدی
  به این منصب خدایت کرد منصوب *** شدی عدل مجسّم علم مصبوب
  فروغ روی تو بدر التمام است *** ظهور نور تو شمس الظّلام است
  تو هستی سیف شاهر نور زاهر *** شد علم و قدرت حق در تو ظاهر
  تو هستی قائم آل محمد *** قیامت رمز ظلّ الله ممتد
  رخ او شمع جمع آل یس *** تجلّی خدا در طور سینین
  امید اوّلین و آخرین است *** نوید انبیا و مرسلین است
  بود ذکر تو در تورات و انجیل *** مزامير از ظهورت کرده تجلیل
  در آیات کتاب الله منزّل *** بیان مجملي از آن مفصّل
  کند برپا قیامت را قیامش *** خدا می داند و جاه و مقامش
  تمام انبیا مشتاق رویش *** جمیع اولیا در جستجویش
  چو قلبش عرش ربّ العالمین است *** در عالم امر او نقش آفرین است
  رسول الله در شکل و شمائل *** وجودش فضل کل، کلّ الفضائل
  به او شد منتهی کلّ کمالات *** مقامش جامع الشّمل مقامات
  مدار دهر آن عالی جناب است *** که امر و نهی او فصل الخطاب است
  چو فوق عرش و کرسی مسند اوست *** ید الله است و ملک اندر ید اوست
  کند او متصل ارض و سما را *** به حق واصل کند او اولیا را
  کسی که باشد عند الله عابد *** خدا را بر خلائق هست شاهد
  بود اشراق نور الرّب ظهورش *** زمین و آسمان روشن به نورش
  خودش نور خدا در غیب مستور *** ظهورش مظهر نورٌ علی نور
  وجودش جود خالق بر خلائق *** ضمیرش مخزن اسرار خالق
  خلافت از خدا شایسته اوست *** که در غیب و شهود، او آیت هوست
  شد اسم و کنیه خاتم در او جمع *** کمال عالم و آدم در او جمع
  ضیاء الله مشرق طلعت اوست *** کلام الله ناطق مدحت اوست
  که او ماء معین علم و دین است *** ظهورش مظهر دین مبین است
  نصیبش شد مواریث رسالت *** به او شد ختم آیات امامت
  نشان ذات بی مثل و مثال است *** جلالش آیتی از ذو الجلال است
  جمالش مظهر اسماء حُسناست *** کمالش مجمع امثال عُلیاست
  مرکّب طینتش از علم و از عقل *** سرشت او را خدا از صدق و از عدل
  بود خیر الوری در خَلق و خویش *** شود عرش خدا روشن ز رویش
  شب معراج در دیدار خورشید *** بسان کوکب درّی درخشید
  چو قائم شد مقام آن سرافراز *** در آن انوار شد آن نور ممتاز
  سرور احمد آن محمود معبود *** بود در رؤیت مهدی موعود
  رخش شد دلربای قلب عالم *** به او وابسته آدم تا به خاتم
  چو در حال قیام است و قعود است *** چو مشغول رکوع است و سجود است
  سلام الله بر او در همه حال *** ز حیرت منفعل شد عقل فعّال
  چو دید آن انقطاع از ما سوا را *** خودش را داده بگرفته خدا را
  نزول روح بر او در شب قدر *** ملک پابوس او تا مطلع الفجر
  بود صاحب زمان و واحد دهر *** کند امضای او انفاذ هر امر
  ولی امر در تشریع و تکوین *** مدار آفتاب و ماه و پروین
  وجودش رابط ناسوت و لاهوت *** خرد در قدرتش مات است و مبهوت
  دهد روح الامین بر درگهش پاس *** شرفیاب حضورش خضر و الیاس
  ز مغرب آفتابی سر برآرد *** که بر هفت آسمان نورش بتابد
  به شوق دیدن آن مهر تابان *** بیاید ز آسمان فرزند انسان
  کند در بند مکر و کید شیطان *** زمین گردد محیط امن و ایمان
  ملائک بسته صف در خدمت او *** خلائق سر به زیر از حشمت او
  بود عیسی علمدار سپاهش *** ز عقل و وهم برتر جایگاهش
  زمین و آسمان در اختیارش *** بود روح خدا در انتظارش
  که پر سازد زمین از عدل و ایمان *** بگیرد داد دین از کفر و طغیان
  جدا شد چون سر سلطان عالم *** پريشان شد نظام عرش اعظم
  از آن رگها چو ثار الله جوشید *** زمین و آسمان و عرش لرزید
  چو دست انتقام او عیان شد *** از آن طوفان جهانی در امان شد
  وجودش لطف و جود و فضل و احسان *** عصاری علم و حلم وعدل و ایمان
  کسی که شد ولی ثار الله *** بود سلطان خلق، الحکم لله
  تمام فخر آدم علم اسماست *** ولی او حامل علم مسمّی است
  چو هست او نور هو در آیه نور *** بود کنه وجودش سرّ مستور
  چو ایمان به او ایمان به غیب است *** نشان بی نشان بی شک و ریب است
  تعالی الله از این شأن و از این جاه *** که شد ربّانی آیات الله
  ز حد بگذشته قدر شیعیانش *** شدند اخوان خاتم پیروانش
  خرد قاصر ز درک آن امام است *** که مأمومش چنین عالی مقام است
  بود بر عالم و آدم مقدّم *** امام حضرت عیسی بن مریم
  چو موسی دید آن شأن و مقامات *** گذشت از آن ید بیضاء و آیات
  تمنّی کرد چون آن مرتبت را *** جواب رد شنید این مسألت را
  کاین خلعت فقط بر قامت اوست *** غرض از خلق آدم دولت اوست
  قیامش منتهی الآمال خاتم *** مقامش غایة الغایات عالم
  ظهورش ترجمان اِنّی اَعلم *** وجودش راز و رمز اسم اعظم
  به او بر پا زمین و آسمان است *** جهان جسم است و او جان جهان است
  چو نامش زینت عرش برین است *** کجا در دسترس آن نازنین است
  امین وحی ربّ العالمین است *** امان آسمانها و زمین است
  الهی کی شب هجران سر آید *** امید عالم امکان بيايد
  ببارد بر جهان باران رحمت *** در آید آفتاب از ابر غیبت
  ز هجر روی او جان بر لب آمد *** سر آمد عمر و آن جانان نیامد
  خداوندا به سالار شهیدان *** به آه زینب و اشک یتیمان
  تو بگشا آن ید مشکل گشایش *** نمایان کن رخ ایزد نمایش
  در آور از ابر آن بدر الدّجی را *** عیان کن طلعت شمس الضّحی را
  بر آور حاجت ختم النّبییّن *** به پا کن دولت طه و یس
  همه در انتظار روز موعود *** که كي آید دلیل راه معبود
  در آرد اهل عالم را ز حیرت *** به یمن دولت قرآن و عترت
  حکومت می کند با عدل مطلق *** شود مصداق جاء الحق محقق
  زمان می پرورد عقل مجرّد *** به دست قدرت آن سرّ سرمد
  کسی که شد ولی عصر والعصر *** ظهورش می شود تفسیر والفجر
  چو فجری که بود مصداق ساعت *** همان ساعت که شد صبح قیامت
  قیامت قامتی قائم به عدل است *** که حق را مظهر اندر عدل و فضل است
  به دست او لوای حمد و تهلیل *** کلید قفل تنزیل است و تأویل
  دلش مشکات نور حق تعالی است *** وجودش بابُ وجه رب اعلی است
  لسان الله باشد در بیانش *** کلام الله جاری بر لسانش
  به دست اوست رتق و فتق هر کار *** فلک گردد به دور او چو پرگار
  ملقّب شد به جحجاح مجاهد *** محوّل شد به او رفع شدائد
  نه جولانگاه حسنش در زمین است *** که او طاووس فردوس برین است
  ز قرب او بحق کس نیست آگاه *** من الله است و بالله و الی الله
  خرد عاجز ز حلّ این معماست *** کسی که سرپرست دین و دنیاست
  وجودش اسوۀ موسی و عیسی است *** ولیکن اسوۀ آن اسوه، زهراست  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما