• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى  سروده اى به ياد آخرين خليفه پروردگار
  برآى اى آفتاب برج توحید *** در آر از ابرِ غیبت قرصِ خورشید
  ألا اى مطلع الشمس هدایت *** جهان تا كى گرفتار ظلالت
  تمام انبیاء در انتظارند *** به عدل و داد تو امیدوارند
  توئى آن كوكب درّى در آفاق *** كه نور الرّب كند بر ارض اشراق
  تو هستى قائم بالحقّ من الحقّ *** تو هستى علم محض و عدل مطلق
  تو هستى مهدىِ هادى الى الله *** زسرِّ مستسرِّ غیب آگاه
  به تو شد ختم طومار امامت *** قیام تو كند بر پا قیامت
  بتابد آیه نور از جبینت *** درآید دست حق از آستینت
  ظهورت مظهر اسماء حسنى *** جمالت جلوه امثال علیا
  كمال اهل عالم در تو شد جمع *** جهان پروانه و رخسار تو شمع
  برون آئى اگر از پرده غیب *** شود ظاهر كتاب الله بلا ریب
  هرآن چه داشت آدم تا به خاتم *** نمایان گردد از آن اسم اعظم
  تو موعود خدا اندر زبورى *** ضیاءِ مشرقِ اللهُ نورى
  مبارك برتو باد این تاج اقبال *** خطابِ سیدى! از صادقِ آل
  كند موسى تمناى مقامت *** مسیحا، جان بكف اندر سپاهت
  امین وحى باشد در ركابت *** بود اعلى زهر عالى جنابت
  شود پیرِ زمانه هر جوانى *** زمان شد پیر و امّا تو جوانى
  باسم حى، حیاتت متصل شد *** زمان اینجا رسید و منفعل شد
  تو سلطان زمین و آسمانى *** ولى عصرى و صاحب زمانى
  ملائك برتو نازل در شب قدر *** سلام حق به تو تا مطلع الفجر
  قضا را چون به امضایت رسانند *** بفرمان تو گوش جان سپارند
  توهستى پیشواى اهل عالم *** امام حضرت عیسى بن مریم
  چو دید از نور حق روشن روانت *** خلیل الله شد از شیعیانت
  بخَلق و خُلق چون تو بهترینى *** بحق، طاووس فردوس برینى
  خلافت از خداى حى قیوم *** بنام نامى تو گشت مختوم
  زصدق و عدل جانت را سرشتند *** «وتمّت» را بنام تو نوشتند
  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما