• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  اخبار

  ۱۵ تير ۱۳۹۵

  دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی دام ظله العالی

  ۱۵ تير ۱۳۹۵

  دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی دام ظله العالی

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK