• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  مقدار آب كرّ

  مسأله ۱۶ ـ آب كرّ مقدار آبى است كه اگر در ظرفى كه درازا و پهنا و گودى آن هر يك سه وجب است بريزند ، آن ظرف را پر كند.

  چگونگى نجس شدن آب كرّ

  مسأله ۱۷ ـ اگر عين نجس مانند بول و خون يا چيزى كه نجس شده است مانند لباس نجس به آب كرّ برسد ، چنانچه به واسطه نجاست بو يا رنگ يا مزه آب تغيير كند نجس مى شود ، و اگر تغيير نكند نجس نمى شود.

  تغيير اوصاف آب كرّ به واسطه غير نجاست

  مسأله ۱۸ ـ اگر بو يا رنگ يا مزه آب كرّ به واسطه غير نجاست تغيير كند ، نجس نمى شود.

  تغيير اوصاف قسمتى از آب كرّ بخاطر نجاست و حكم بقيه آن

  مسأله ۱۹ ـ اگر عين نجس مانند خون به آبى كه بيشتر از كرّ است برسد و بو يا رنگ يا مزه قسمتى از آن را تغيير دهد ، چنانچه مقدارى كه تغيير نكرده كمتر از كرّ باشد تمام آب نجس مى شود ، و اگر به اندازه كرّ يا بيشتر باشد مقدارى كه بو يا رنگ يا مزه آن تغيير كرده نجس است.

  تطهير آب نجس با آب فوّاره

  مسأله ۲۰ ـ آب فوّاره اگر متّصل به كرّ باشد آب نجس را پاك مى كند ، ولى اگر قطره قطره روى آب نجس بريزد آن را پاك نمى كند ، مگر آن كه چيزى روى فوّاره بگيرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متّصل شود ، و بنابر احتياط مستحبّ بايد آب فوّاره با آن آب نجس مخلوط گردد.

  آبی که هنگام شستن با آب شیر از چیز نجس میریزد

  مسأله ۲۱ ـ اگر چيز نجس را زير شيرى كه متّصل به كرّ است بشويند ، آبى كه از آن چيز مى ريزد اگر متّصل به مخزنى باشد كه آب آن كمتر از كرّ نباشد ، چنانچه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده باشد پاك است.

  مسائل شرعی مرتبط

  نجس شدن قسمتى از آب كرّ كه بقيه آن يخ زده است

  مسأله ۲۲ ـ اگر مقدارى از آب كرّ يخ ببندد و باقى آن به قدر كرّ نباشد ، چنانچه نجاست به آن برسد نجس مى شود ، و هر مقدار از يخ هم آب شود نجس است.

  شك در كرّ بودن آبى كه حالت سابقه آن معلوم است

  مسأله ۲۳ ـ آبى كه به اندازه كرّ بوده ، اگر انسان شكّ كند از كرّ كمتر شده يا نه مثل آب كرّ است ، يعنى نجاست را پاك مى كند و اگر نجاستى هم به آن برسد نجس نمى شود ، و آبى كه كمتر از كرّ بوده اگر انسان شكّ كند به مقدار كرّ شده يا نه حكم آب كمتر از كرّ را دارد.

  راه‏ ثابت شدن آب كرّ

  مسأله ۲۴ ـ كرّ بودن آب به چند راه ثابت مى شود:
  (اوّل) آن كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند.
  (دوم) آن كه دو مرد عادل خبر دهند.
  (سوم) آن كه كسى كه مورد وثوق است و ظنّ بر خلاف گفته او نباشد خبر دهد.
  (چهارم) به قول كسى كه آب در اختيار اوست در صورتى كه متّهم به كذب نباشد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما