• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  تعريف آب جارى

  آب جارى آبى است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد ، مانند آب چشمه و قنات.

  ملاقات آب جاری با نجاست

  مسأله ۲۹ ـ آب جارى اگر چه كمتر از كرّ باشد ، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است.

  تغيير اوصاف قسمتى از آب جارى به واسطه نجاست و حکم بقیه آن

  مسأله ۳۰ ـ اگر نجاستى به آب جارى برسد ، مقدارى از آن كه بو يا رنگ يا مزه اش به واسطه نجاست تغيير كرده نجس است ، و طرفى كه متّصل به چشمه است اگر چه كمتر از كرّ باشد پاك است ، و آب هاى طرف ديگر نهر اگر به اندازه كرّ يا به واسطه آبى كه تغيير نكرده به آب طرف چشمه متّصل باشد پاك ، وگرنه نجس است.

  آب چشمه‏اى كه جارى نيست

  مسأله ۳۱ ـ آب چشمه اى كه جارى نيست ولى طورى است كه اگر از آن بردارند باز مى جوشد ، حكم آب جارى را دارد ، يعنى اگر نجاست به آن برسد تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است.

  آب راکد متّصل به آب جارى

  مسأله ۳۲ ـ آبى كه كنار نهر ايستاده و متّصل به آب جارى است در صورتى كه به ملاقات نجس بو يا رنگ يا مزه اش تغيير نكند ، نجس نمى شود.

  آب چشمه‏ هاى فصلى

  مسأله ۳۳ ـ چشمه اى كه مثلا در زمستان مى جوشد و در تابستان از جوشش مى افتد فقط وقتى كه مى جوشد حكم آب جارى را دارد.

  آب حوضچه حمّام كه متصل به كرّ است

  مسأله ۳۴ ـ آب حوضچه حمّام اگر چه كمتر از كرّ باشد ، چنانچه به خزينه اى كه آب آن به اندازه كرّ است متّصل باشد مثل آب جارى است.

  آب لوله‏ هاى حمام و ساختمان‏ها

  مسأله ۳۵ ـ آب لوله هاى حمام و عمارات كه از شيرها و دوشها مى ريزد ، اگر متّصل به مخزنى باشد كه آب آن كمتر از كرّ نباشد حكم آب جارى را دارد.

  آبى كه به مقدار كرّ نيست ولى روى زمين جارى است

  مسأله ۳۶ ـ آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمى جوشد ، چنانچه كمتر از كرّ باشد و نجاست به آن برسد نجس مى شود ، امّا اگر با فشار جارى باشد و نجاست به پايين آن برسد طرف بالاى آن نجس نمى شود.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما