• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  مستحبات هنگام تخلى

  مسأله ۷۹ ـ مستحبّ است در موقع تخلّى جايى بنشيند كه كسى او را نبيند ، و موقع وارد شدن به مكان تخلّى اوّل پاى چپ و موقع بيرون آمدن اوّل پاى راست را بگذارد، و همچنين مستحبّ است در حال تخلّى سر را بپوشاند و تقنّع نمايد ، و سنگينى بدن را بر پاى چپ بيندازد.

  مكروهات هنگام تخلى

  مسأله ۸۰ ـ نشستن روبروى خورشيد و ماه در موقع تخلّى مكروه است ، ولى اگر عورت خود را به وسيله اى بپوشاند مكروه نيست ، و همچنين در موقع تخلّى نشستن روبروى باد و در جادّه و خيابان و كوچه و درب خانه و زير درختى كه ميوه مى دهد ، و چيز خوردن و توقّف زياد و تطهير كردن با دست راست مكروه مى باشد ، و همچنين است حرف زدن در حال تخلّى ، ولى اگر ناچار باشد كراهت ندارد ، و همچنين اگر ذكر خدا بگويد كه در هر حال مستحبّ است.

  ايستاده بول كردن و بول كردن در زمين سخت و سوراخ جانوران و آب راكد

  مسأله ۸۱ ـ ايستاده بول كردن و بول كردن در زمين سخت و سوراخ جانوران و در آب ـ خصوصاً آب ايستاده ـ مكروه است.

  خوددارى كردن از بول و غائط

  مسأله ۸۲ ـ خوددارى كردن از بول و غائط مكروه است ، و اگر براى بدن ضرر كلّى داشته باشد حرام است.

  مواقعى كه تخلى مستحب است

  مسأله ۸۳ ـ مستحبّ است انسان پيش از نماز و پيش از خواب و پيش از جماع و بعد از بيرون آمدن منى بول كند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما