• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  فقّاع و ماء الشعير

  مسأله ۱۱۶ ـ فقّاع كه از جو گرفته مى شود و به آن آبجو مى گويند نجس است ، ولى آبى كه به دستور طبيب از جو مى گيرند و به آن ( ماء الشعير ) مى گويند پاك مى باشد.

  عرق جنب از حرام و نزديكى در حال حيض

  مسأله ۱۱۷ ـ عرق جنب از حرام پاك است ، و بنابر احتياط واجب نماز با آن نخوانند ، و نزديكى با زن خود در حال حيض حكم جنابت از حرام را دارد.

  عرق انسان از نزدیکی با زن در اوقات حرام

  مسأله ۱۱۸ ـ اگر انسان در اوقاتى كه نزديكى با زن حرام است ـ مثلا در روز ماه رمضان ـ با زن خود نزديكى كند ، عرق او پاك است ، ولى بنابر احتياط واجب نماز با آن نخواند.

  عرق جنب از حرام از كسى كه تيمم بدل از غسل كرده

  مسأله ۱۱۹ ـ اگر جنب از حرام عوض غسل تيمّم نمايد و بعد از تيمّم عرق كند ، حكم آن عرق ـ بنابر احتياط واجب ـ حكم عرق قبل از تيمّم است.

  عرق كسى كه بعد از جنابت از حرام با حلال خود نزديكى كند

  مسأله ۱۲۰ ـ اگر كسى از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزديكى كند ، احتياط واجب آن است كه در نماز از عرق خود اجتناب نمايد ، و چنانچه اوّل با حلال خود نزديكى كند و بعد مرتكب حرام شود عرق او حكم عرق جنب از حرام را ندارد.

  عرق حيواناتى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده‏اند

  مسأله ۱۲۱ ـ عرق شترى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده ـ بنابر احتياط ـ نجس است ، و عرق حيوانات ديگرى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده اند پاك است ، ولى نماز با هيچكدام جايز نيست.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما