• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  سرايت نجاست به چيز پاك و حكم واسطه‏ ها

  مسأله ۱۲۶ ـ اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكى از آنها به طورى تر باشد كه ترى يكى به ديگرى برسد ، چيز پاك نيز نجس مى شود ، و اگر ترى به قدرى كم باشد كه به ديگرى نرسد ، چيزى كه پاك بوده نجس نمى شود.
  و مشهور فرموده اند كه متنجّس به طور مطلق منجِّس است ، ولى اين حكم در غير واسطه اوّل ـ در صورتى كه با غير آب قليل و مايعات ديگر ملاقات كند ـ محلّ اشكال است ، و مراعات احتياط به اجتناب از ملاقى متنجّس در واسطه دوم و سوم ترك نشود.

  شك در سرايت

  مسأله ۱۲۷ ـ اگر چيز پاكى به چيز نجس برسد و انسان شكّ كند كه هر دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه ، آن چيز پاك نجس نمى شود.

  ملاقات با يكى از دو چيزى كه مى‏داند يكى از آن دو نجس است

  مسأله ۱۲۸ ـ دو چيزى كه انسان نمى داند كدام پاك و كدام نجس است ، در صورتى كه نداند هر دو قبلا نجس بوده اند ، اگر چيز پاكى با رطوبت بعداً به يكى از آنها برسد نجس نمى شود.

  سرايت نجاست در مثل زمين و پارچه‏اى كه تر است

  مسأله ۱۲۹ ـ زمين يا پارچه و مانند اينها اگر رطوبت سرايت كننده داشته باشد ، هر قسمتى كه نجاست به آن برسد نجس مى شود و جاهاى ديگر آن پاك است ، و همچنين است خيار و خربزه و مانند اينها.

  افتادن نجاست در مايعات و جامدات

  مسأله ۱۳۰ ـ هرگاه شيره و روغن و مانند اينها طورى باشد كه اگر مقدارى از آن را بردارند جاى آن خالى نمى ماند ، همين كه يك نقطه از آن نجس شد تمام آن نجس مى شود ، ولى اگر طورى باشد كه جاى آن در موقع برداشتن خالى بماند اگر چه بعد پُر شود ، فقط جايى كه نجاست به آن رسيده نجس مى شود ، پس اگر مثلا فضله موش در آن بيفتد ، جايى كه فضله افتاده نجس و بقيّه پاك است.

  نشستن مگس از روى نجاست تر بر چيز پاك

  مسأله ۱۳۱ ـ اگر مگس يا حيوانى مانند آن روى چيز نجسى كه تر است بنشيند و بعد روى چيز پاكى كه آن هم تر است بنشيند ، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده چيز پاك نجس مى شود ، و اگر نداند پاك است.

  جريان عرق بدن از محلّ نجس

  مسأله ۱۳۲ ـ اگر جايى از بدن كه عرق دارد نجس شود و عرق از آن جا به جاى ديگر برود ، هر جا كه عرق به آن برسد نجس مى شود ، و اگر به جاى ديگر نرود جاهاى ديگر بدن پاك است.

  اخلاط غليظ بينى يا گلو که خون داشته باشد

  مسأله ۱۳۳ ـ اخلاط غليظى كه از بينى يا گلو مى آيد ، اگر خون داشته باشد ، جايى كه خون دارد نجس و بقيّه آن پاك است ، پس اگر به بيرون دهان يا بينى برسد ، مقدارى كه انسان يقين دارد جاى نجس اخلاط به آن رسيده نجس است ، و محلّى را كه شكّ دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه پاك مى باشد.

  آفتابه سوراخ بر روى زمين نجس

  مسأله ۱۳۴ ـ اگر آفتابه اى را كه ته آن سوراخ است روى زمين نجس بگذارند ، چنانچه از جريان بيفتد و آب زير آن جمع گردد كه با آب آفتابه يكى حساب شود آب آفتابه نجس مى شود ، ولى اگر آب آفتابه با فشار جريان داشته باشد نجس نمى شود.

  ملاقات با نجاست در داخل بدن

  مسأله ۱۳۵ ـ اگر چيزى داخل بدن شود و به نجاست برسد ، در صورتى كه بعد از بيرون آمدن آلوده به نجاست نباشد پاك است ، پس اگر اسباب اماله يا آب آن در مخرج غائط وارد شود ، يا سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرو رود ، و بعد از بيرون آمدن به نجاست آلوده نباشد نجس نيست ، و همچنين است آب دهان و بينى اگر در داخل به خون برسد و بعد از بيرون آمدن به خون آلوده نباشد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما