• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  تعريف تبعيّت

  مسأله ۲۱۵ ـ تبعيّت آن است كه چيز نجسى به واسطه پاك شدن چيز ديگر پاك شود.

  ظرفى كه شراب داخل آن سركه شده

  مسأله ۲۱۶ ـ اگر شراب سركه شود ، ظرف آن هم تا جايى كه شراب موقع جوش آمدن به آن جا رسيده پاك مى شود ، و پارچه و چيزى كه معمولا روى آن مى گذارند اگر با آن نجس شده پاك مى گردد ، ولى اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود ، احتياط واجب آن است كه بعد از سركه شدن شراب از آن اجتناب كنند.

  بچه كافری که مسلمان شده

  مسأله ۲۱۷ ـ بچّه كافر به تبعيّت در دو مورد پاك مى شود:
  ۱ ـ كافرى كه مسلمان شود بچّه او در پاكى تابع اوست ، و همچنين اگر جدّ بچّه يا مادر يا جدّه او مسلمان شود.
  ۲ ـ بچّه كافرى كه به دست مسلمانى اسير گردد و پدر يا يكى از اجداد او همراهش نباشد.
  و در اين دو مورد پاكى بچّه به تبعيّت مشروط به اين است كه بچّه در صورت مميّز بودن اظهار كفر ننمايد.

  چيزهائى كه به تبع غسل ميّت شسته شده

  مسأله ۲۱۸ ـ تخته يا سنگى كه روى آن ميّت را غسل مى دهند ، و پارچه اى كه با آن عورت ميّت را مى پوشانند ، و دست كسى كه او را غسل مى دهد ، تمام اين چيزها كه با ميّت شسته شده است بعد از تمام شدن غسل پاك مى شود.

  دست کسی که چيزى را آب كشيده

  مسأله ۲۱۹ ـ كسى كه چيزى را آب مى كشد ، بعد از پاك شدن آن چيز دست او هم كه با آن چيز شسته شده پاك مى شود.

  آبى كه پس از فشار لباس داخل لباس می ماند

  مسأله ۲۲۰ ـ اگر لباس و مانند آن را با آب قليل آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى كه با آن شسته شده جدا شود ، آبى كه در آن مى ماند پاك است ، و حكم آبى كه از آن جدا مى شود در مسأله «۲۷» گذشت.

  آبى كه پس از آب كشيدن ظرف با آب قليل داخل آن مى‏ماند

  مسأله ۲۲۱ ـ ظرف نجسى را كه با آب قليل آب مى كشند ، بعد از جدا شدن آبى كه براى پاك شدن روى آن ريخته اند ، آب كمى كه در آن مى ماند پاك است ، و حكم آبى كه از او جدا مى شود در مسأله «۲۷» گذشت.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما