• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  اقسام حائض

  مسأله ۴۸۴ ـ زنهاى حائض بر شش قسمند:
  (اوّل) صاحب عادت وقتيه و عدديه ، و آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند ، و شماره روزهاى حيض او هم در هر دو ماه يك اندازه باشد ، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از اوّل ماه تا هفتم خون ببيند.
  (دوم) صاحب عادت وقتيه ، و آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند ، ولى شماره روزهاى حيض او در هر دو ماه يك اندازه نباشد ، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببيند ولى ماه اوّل روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود.
  (سوم) صاحب عادت عدديه ، و آن زنى است كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم به يك اندازه باشد ، ولى وقت ديدن آن دو خون يكى نباشد ، مثل آن كه ماه اوّل از پنجم تا دهم ، و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند ، و تحقّق عادت به ديدن خون در يك ماه دو مرتبه به يك اندازه محلّ اشكال است ، مثل آن كه اوّل ماه پنج روز و بعد از ده روز يا بيشتر پنج روز ديگر خون ببيند.
  (چهارم) مضطربه ، و آن زنى است كه چند ماه خون ديده ولى عادت معيّنى پيدا نكرده ، يا عادتش بهم خورده و عادت تازه اى پيدا نكرده است.
  (پنجم) مبتدئه ، و آن زنى است كه دفعه اوّل خون ديدن او است.
  (ششم) ناسيه ، و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است.
  و هر كدام از اينها احكامى دارند كه در مسائل آينده بيان مى شود.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما