• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  استمرار خون با نشانههای حیض

  مسأله ۵۰۰ ـ مضطربه ـ يعنى زنى كه چند ماه خون ديده ولى عادت معيّنى پيدا نكرده ، يا عادتش بهم خورده و عادت ديگرى پيدا نكرده ـ اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهايى كه ديده داراى نشانه هاى حيض باشد ، چنانچه عادت خويشان او شش يا هفت روز است ، همان را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.
  و اگر كمتر است ـ مثلا پنج روز است ـ همان را حيض قرار دهد ، و بنابر احتياط واجب در تفاوت بين شماره عادت آنان و شش يا هفت روز ـ كه يك يا دو روز است ـ كارهايى كه بر حائض حرام است ترك نمايد و كارهاى استحاضه را به جا آورد.
  و اگر عادت خويشانش بيشتر از هفت روز ـ مثلا نُه روز است ـ شش يا هفت روز را حيض قرار دهد ، و بنابر احتياط واجب در تفاوت بين شش يا هفت و عادت آنان ـ كه دو روز يا سه روز است ـ كارهايى را كه بر حائض حرام است ترك نمايد و كارهاى استحاضه ر ا به جا آورد.

  استمرار خون، چند روز با نشانه حیض و بقیّه با نشانه استحاضه

  مسأله ۵۰۱ ـ مضطربه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه هاى حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه دارد ، چنانچه خونى كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد ، همه آن حيض است ، و اگر همه آن را كه نشانه حيض دارد نشود حيض قرار دهد ، مثل آن كه پنج روز به نشانه هاى حيض و پنج روز به نشانه هاى استحاضه و پنج روز دوباره به نشانه هاى حيض ببيند ، پس اگر آنچه به نشانه هاى حيض است ، بشود هر يك را حيض قرار دهد ـ به اين كه هر يك كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد ـ بايد در هر دو خون احتياط كند به جمع بين تروك حائض و اعمال مستحاضه ، و آنچه در وسط است و به نشانه هاى حيض نيست استحاضه قرار دهد ، و اگر فقط يكى از آنها را بشود حيض قرار داد ، همان را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما