• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  احكام جنازه كسى كه تازه از دنيا رفته

  مسأله ۵۴۷ ـ بعد از مرگ مستحبّ است چشمها و لبها و چانه ميّت را ببندند ، و دست و پاى او را دراز كنند ، و پارچه اى روى او بيندازند و مؤمنين را براى تشييع جنازه او خبر كنند ، و اگر شب مرده است در جايى كه مرده چراغ روشن كنند ، و در دفن او عجله نمايند ، ولى اگر يقين به مردن او ندارند بايد صبر كنند تا معلوم شود ، و نيز اگر ميّت زن باردار و بچّه در شكم او زنده باشد ، بايد به قدرى دفن را عقب بيندازند كه شكم او را بشكافند و طفل را بيرون آورند و شكم را براى غسل بدوزند ، و بهتر آن است كه براى بيرون آوردن طفل پهلوى چپ او را بشكافند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما