• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  سه غسل میّت

  مسأله ۵۵۶ ـ واجب است ميّت را سه غسل بدهند:
  (اوّل) با آبى كه با سدر مخلوط باشد.
  (دوم) با آبى كه با كافور مخلوط باشد.
  (سوم) با آب خالص.

  مقدار سدر و كافور

  مسأله ۵۵۷ ـ سدر و كافور بايد به اندازه اى زياد نباشد كه آب را مضاف كند ، و به اندازه اى هم كم نباشد كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است.

  سدر و كافور به اندازه لازم پيدا نشود

  مسأله ۵۵۸ ـ اگر سدر و كافور به اندازه اى كه لازم است پيدا نشود ، بنابر احتياط مستحبّ مقدارى كه به آن دسترسى دارند در آب بريزند.

  غسل با آب كافور نسبت به كسى كه در حال احرام مرده

  مسأله ۵۵۹ ـ اگر كسى در حال احرام حجّ يا عمره بميرد نبايد او را با آب كافور غسل دهند ، و به جاى آن بايد با آب خالص غسلش بدهند ، مگر اين كه در احرام حجّ بوده و سعى را تمام نموده باشد كه در اين صورت بايد با آب كافور غسلش دهند.

  سدر و كافور يا يكى از اينها پيدا نشود يا استعمال آن جايز نباشد

  مسأله ۵۶۰ ـ اگر سدر و كافور يا يكى از اينها پيدا نشود ، يا استعمال آن جايز نباشد ـ مثل آن كه غصبى باشد ـ بايد به جاى هر كدام كه ممكن نيست ـ بنابر احتياط واجب ـ ميّت را با آب خالص به قصد بدليت از آنچه كه ممكن نيست غسل داده و تيمّم نيز به همين قصد بدهند.

  شرایط كسى كه میّت را غسل مى‏دهد

  مسأله ۵۶۱ ـ كسى كه ميّت را غسل مى دهد بايد مسلمان دوازده امامى و عاقل و بالغ باشد ، و مسائل غسل را هر چند به تعليم ديگرى در اثناى غسل بداند.

  نيّت كسى كه میّت را غسل مى‏دهد

  مسأله ۵۶۲ ـ كسى كه ميّت را غسل مى دهد بايد قصد قربت ـ چنانكه در وضو گذشت ـ و اخلاص داشته باشد ، و استمرار همين داعى تا آخر غسل سوم كفايت مى كند.

  غسل دادن بچه مسلمان و ديوانه و تجهيز كافر

  مسأله ۵۶۳ ـ غسل دادن بچّه مسلمان اگر چه از زنا باشد واجب است ، و غسل و حنوط و كفن و دفن كافر و اولاد او جايز نيست ، و كسى كه از بچّگى ديوانه بوده و به حال ديوانگى بالغ شده ، چنانچه پدر و مادر او يا يكى از آنان مسلمان باشد ، يا از جهت ديگرى محكوم به اسلام باشد ، بايد او را غسل داد ، وگرنه غسل دادن او جايز نمى باشد.

  غسل بچه سقط شده

  مسأله ۵۶۴ ـ بچّه سقط شده اگر چهار ماه يا بيشتر داشته باشد ، بايد او را غسل بدهند ، و اگر چهار ماه ندارد و روح در او دميده نشده است ـ بنابر احتياط واجب ـ در پارچه اى بپيچند و بدون غسل دفن كنند.

  مماثلت با میّت

  مسأله ۵۶۵ ـ غسل دادن مرد زن را و زن مرد را جايز نيست و باطل است ، ولى زن مى تواند شوهر خود را غسل بدهد و شوهر هم مى تواند زن خود را غسل بدهد ، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه زن شوهر خود و شوهر زن خود را غسل ندهد.

  غسل دختر بچه و پسر بچه

  مسأله ۵۶۶ ـ مرد مى تواند دختر بچّه اى را كه مميّزه نشده غسل دهد و زن هم مى تواند پسر بچّه اى را كه مميّز نشده غسل دهد ، هر چند احتياط مؤكّد آن است كه پسر بچّه و دختر بچّه اى كه بيش از سه سال دارند ، اوّلى را مرد و دومى را زن غسل بدهد.

  پیدا نشدن مماثل

  مسأله ۵۶۷ ـ اگر براى غسل دادن ميّتى كه مرد است مرد پيدا نشود ، زنانى كه با او نسبت دارند و محرمند ـ مثل مادر و خواهر و عمّه و خاله ـ يا به واسطه ازدواج يا شير خوردن با او محرم شده اند ، مى توانند او را غسل بدهند ، و نيز اگر براى غسل ميّت زن ، زن ديگرى نباشد ، مردهايى كه با او نسبت دارند و محرمند يا به واسطه ازدواج يا شير خوردن با او محرم شده اند ، مى توانند او را غسل دهند ، و بنابر احتياط واجب در صورت وجود مماثل نوبت به محرم نمى رسد ، و غسل دادن از زير لباس واجب نيست ، هر چند احوط است ، ولى بايد به عورت نظر نكند ، و بنابر احتياط عورت را بپوشاند.

  برهنه بودن میّت غير از عورت هنگام غسل ميت

  مسأله ۵۶۸ ـ اگر ميّت و كسى كه او را غسل مى دهد هر دو مرد يا هر دو زن باشند ، جايز است كه غير از عورت جاهاى ديگر ميّت برهنه باشد.

  نگاه كردن به عورت میّت در غير زن و شوهر

  مسأله ۵۶۹ ـ نگاه كردن به عورت ميّت در غير زن و شوهر حرام است ، و كسى كه او را غسل مى دهد ، اگر نگاه كند معصيت كرده ولى غسل باطل نمى شـود.

  ازالة نجاست از بدن میّت

  مسأله ۵۷۰ ـ اگر جايى از بدن ميّت نجس باشد بايد به كيفيّتى كه در مسأله «۳۷۸» گذشت تطهير شود ، و بهتر آن است كه هر عضوى قبل از غسل آن عضو بلكه تمام بدن ميّت پيش از شروع به غسل ، از نجاسات ديگر تطهير شود.

  چگونگى نحوه غسل میّت

  مسأله ۵۷۱ ـ غسل ميّت مثل غسل جنابت است ، و احتياط واجب آن است كه تا غسل ترتيبى ممكن است ميّت را غسل ارتماسى ندهند ، و در غسل ترتيبى هم بايد طرف راست را بر طرف چپ مقدم بدارند و مخيّرند بين اين كه آب را روى بدن بريزند ، يا بدن را در آب فرو برند.

  كفايت غسل میّت از غسل حيض و جنابت

  مسأله ۵۷۲ ـ كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده لازم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند ، بلكه همان غسل ميّت براى او كافيست.

  مزد گرفتن براى غسل دادن میّت

  مسأله ۵۷۳ ـ مزد گرفتن براى غسل دادن ميّت جايز نيست ، و اگر كسى براى گرفتن مزد ميّت را غسل دهد ، آن غسل باطل است ، ولى مزد گرفتن براى مقدّمات غير لازمه جايز است.

  تيمم عوض از غسل میّت

  مسأله ۵۷۴ ـ اگر آب پيدا نشود يا استعمال آن مانعى داشته باشد ، بايد عوض هر غسل ميّت را يك تيمّم بدهند ، و بنابر احتياط واجب يك تيمّم ديگر هم ، عوض هر سه غسل بدهند ، و اگر كسى كه تيمّم مى دهد ، در يكى از سه تيمّم قصد ما فى الذمّه نمايد ـ يعنى نيّت كند كه اين تيمّم براى آنچه به آن واقعاً مكلّف هستم انجام مى دهم ـ تيمّم چهارم لازم نيست.

  نحوه انجام تيمم عوض از غسل میّت

  مسأله ۵۷۵ ـ كسى كه ميّت را تيمّم مى دهد ، بايد دست خود را بر زمين بزند و به صورت و پشت دستهاى ميّت بكشد ، و اگر ممكن باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ با دست ميّت هم او را تيمّم بدهد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما