• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  میّت مسلمان و بچه‏اى كه شش سال او تمام شده

  مسأله ۵۹۹ ـ نماز خواندن بر ميّت مسلمان ، و همچنين بچّه اى كه محكوم به اسلام و شش سال او تمام شده باشد واجب است.

  بچه‏اى كه شش سال او تمام نشده يا مرده به دنيا آمده

  مسأله ۶۰۰ ـ نماز خواندن بر بچّه اى كه شش سال او تمام نشده رجاءً اشكال ندارد ، ولى نماز خواندن بر بچّه اى كه مرده به دنيا آمده مشروع نيست.

  وقت نماز میّت

  مسأله ۶۰۱ ـ نماز ميّت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود ، و اگر پيش از اينها يا در بين اينها بخوانند ـ اگر چه از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد ـ كافى نيست.

  طهارت و اباحه در نماز ميت

  مسأله ۶۰۲ ـ كسى كه مى خواهد نماز ميّت بخواند لازم نيست با وضو يا غسل يا تيمّم باشد ، و بدن و لباسش پاك باشد ، و اگر لباس او غصبى هم باشد ، براى نمازش اشكال ندارد.
  و احتياط مستحبّ آن است كه تمام چيزهايى را كه در نمازهاى ديگر لازم است رعايت نمايد ، ولى ـ بنابر احتياط واجب ـ از آنچه برخلاف معهود بين متشرّعه در كيفيّت نماز ميّت است ، اجتناب شود.

  قبله در نماز میّت و كيفيت قرار دادن میّت

  مسأله ۶۰۳ ـ كسى كه بر ميّت نماز مى خواند بايد رو به قبله باشد ، و واجب است ميّت را مقابل او به پشت بخوابانند به طورى كه سر او به طرف راست نمازگزار و پاى او به طرف چپ نمازگزار باشد.

  مكان غصبى و بالا يا پائين بودن نسبت به میّت

  مسأله ۶۰۴ ـ احتياط مستحبّ آن است كه مكان نمازگزار غصبى نباشد ، ولى بايد از جاى ميّت زياد پست تر يا بلندتر نباشد ، و اگر پستى و بلندى زياد نباشد اشكال ندارد.

  دور نبودن از میّت

  مسأله ۶۰۵ ـ نمازگزار بايد از ميّت دور نباشد ، ولى كسى كه نماز ميّت را به جماعت مى خواند ، اگر از ميّت دور باشد ، چنانچه صف ها به يكديگر متّصل باشند اشكال ندارد.

  ایستادن نمازگزار مقابل میّت

  مسأله ۶۰۶ ـ نمازگزار بايد مقابل ميّت بايستد ، ولى اگر نماز به جماعت خوانده شود و صف جماعت از دو طرف ميّت بگذرد ، نماز كسانى كه مقابل ميّت نيستند اشكال ندارد.

  حائل نبودن بين میّت و نمازگزار

  مسأله ۶۰۷ ـ بين ميّت و نمازگزار بايد پرده و يا ديوار يا چيزى مانند اينها نباشد ، ولى اگر ميّت در تابوت و مانند آن باشد اشكال ندارد.

  پوشيده بودن عورت ميت در وقت خواندن نماز

  مسأله ۶۰۸ ـ در وقت خواندن نماز بايد عورت ميّت پوشيده باشد ، و اگر كفن كردن او ممكن نيست ، بايد عورتش را اگر چه با تخته و آجر و مانند اينها باشد بپوشانند.

  شرایط نمازگزار

  مسأله ۶۰۹ ـ كسى كه نماز ميّت را مى خواند بايد مؤمن باشد ، و نماز غير بالغ هر چند صحيح است ، ولى مُجزى از نماز بالغين نيست ، و بايد ايستاده و با قصد قربت و اخلاص بخواند ، و در موقع نيّت ميّت را معيّن كند ، مثلا نيّت كند: نماز مى خوانم بر اين ميّت قربةً الى الله.

  نماز میّت نشسته

  مسأله ۶۱۰ ـ اگر كسى نباشد كه بتواند نماز ميّت را ايستاده بخواند ، مى شود نشسته بر او نماز خواند.

  شخص معيّنى که برای نماز وصیّت شده

  مسأله ۶۱۱ ـ اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه شخص معيّنى بر او نماز بخواند ، احتياط مستحبّ آن است كه آن شخص از ولىّ ميّت اجازه بگيرد ، و ولىّ ميّت هم اجازه بدهد.

  چند نماز بر میّت

  مسأله ۶۱۲ ـ جايز است بر ميّت چند مرتبه نماز بخوانند.

  میّتی که بدون نماز بر او یا با نماز باطل دفن كنند

  مسأله ۶۱۳ ـ اگر ميّت را عمداً يا از روى فراموشى يا به جهت عذرى بدون نماز دفن كنند ، تا وقتى كه جسد او از هم نپاشيده واجب است با شرطهايى كه براى نماز ميّت ذكر شد به قبرش نماز بخوانند ، و همچنين در صورتى كه نمازى كه بر او خوانده شده باطل بوده است.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما