• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  ترس ضرر از استعمال آب داشته باشد

  مسأله ۶۷۶ ـ اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد ، يا بترسد كه مرض يا عيبى در او پيدا شود ، يا مرضش طول بكشد ، يا شدّت كند ، يا به سختى معالجه شود ، بايد تيمّم نمايد ، ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد ، بايد با آب گرم وضو بگيرد يا غسل كند.

  لازم نيست يقين كند كه آب براى او ضرر دارد

  مسأله ۶۷۷ ـ لازم نيست يقين كند كه آب براى او ضرر دارد ، بلكه همين اندازه كه بترسد آب براى او ضرر دارد و آن ترس در نظر مردم به جا باشد ، بايد تيمّم كند.

  كسى كه مبتلى به چشم درد است

  مسأله ۶۷۸ ـ كسى كه مبتلا به درد چشم است و آب براى او ضرر دارد ، بايد تيمّم نمايد.

  بعد از تیمم بفهمد استعمال آب برايش ضرر ندارد

  مسأله ۶۷۹ ـ اگر به واسطه يقين يا خوف ضرر تيمّم كند وپيش از نماز بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد ، تيمّم او باطل است ، و اگر بعد از نماز بفهمد و وقت باقى باشد بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بخواند ، و اگر وقت باقى نباشد قضا واجب نيست.

  بعد از وضو یا غسل بفهمد كه آب براى او ضرر داشته

  مسأله ۶۸۰ ـ اگر كسى يقين يا اطمينان پيدا كند آب برايش ضرر ندارد ، چنانچه غسل كند يا وضو بگيرد ، و بعد بفهمد كه آب براى او ضرر داشته ، در صورتى كه ضرر به حدّى باشد كه اقدام بر آن حرام است ، وضو و غسل باطل است.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما