• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  ۷۶۱- ترتیب بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء

  مسأله ۷۶۱ ـ انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشاء را بعد از نماز مغرب بخواند ، و اگر عمداً نماز عصر را پيش از نماز ظهر و نماز عشاء را پيش از نماز مغرب بخواند ، باطل است.

  ۷۶۲- عدول از نماز متقدم به متأخّر

  مسأله ۷۶۲ ـ اگر به نيّت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده است ، نمى تواند نيّت را به نماز عصر برگرداند ، بلكه بايد نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند ، و همين طور است در نماز مغرب و عشاء.

  ۷۶۳- شک در بين نماز عصر كه نماز ظهر را خوانده يا نه

  مسأله ۷۶۳ ـ اگر در بين نماز عصر شكّ كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه ، بايد نيّت را به نماز ظهر برگرداند ، ولى اگر وقت به قدرى كم است كه بعد از تمام شدن نماز آفتاب غروب مى كند و براى يك ركعت هم وقت باقى نيست ، بايد به نيّت نماز عصر نماز را تمام كند ، و بنا بگذارد كه نماز ظهر را به جا آورده است.

  ۷۶۴- کسی که بعد از عدول به نماز ظهر بفهمد که ظهر را خوانده

  مسأله ۷۶۴ ـ اگر در بين نماز عصر يقين يا اطمينان كند كه نماز ظهر را نخوانده است و نيّت را به نماز ظهر برگرداند ، چنانچه قبل از آن كه عملى انجام داده باشد يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده بوده بايد بقيّه نماز را به نيّت نماز عصر بخواند و نمازش صحيح است ، و همچنين در صورتى كه آنچه را انجام داده ركن نباشد ، ولى در اين صورت بايد قرائت و ذكرى را كه به قصد نماز ظهر آورده بوده دوباره به قصد نماز عصر بياورد ، و احتياط مستحبّ آن است كه در اين دو صورت نماز را به نيّت عصر تمام كند و دوباره اعاده نمايد ، و اگر آنچه را آورده ركعت يا ركوع يا دو سجده باشد بايد نماز عصر را اعاده نمايد.

  ۷۶۵- شک در خواندن مغرب پيش از ركوع چهارم عشاء

  مسأله ۷۶۵ ـ اگر در نماز عشاء پيش از ركوع ركعت چهارم شكّ كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه ، چنانچه وقت به قدرى كم است كه بعد از تمام شدن نماز به مقدار يك ركعت هم وقت براى نماز عشاء باقى نمى ماند ، بايد به نيّت عشاء نماز را تمام كند و بنا بگذارد كه نماز مغرب را به جا آورده ، و اگر به مقدار يك ركعت يا بيشتر وقت دارد ، بايد نيّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه ركعتى تمام كند ، بعد نماز عشاء را بخواند.

  ۷۶۶- شک در خواندن مغرب بعد از رسيدن به ركوع چهارم عشاء

  مسأله ۷۶۶ ـ اگر در نماز عشاء بعد از رسيدن به ركوع ركعت چهارم شكّ كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه ، در وسعت وقت نمازش باطل است ، و بايد نماز مغرب و عشاء را بخواند ، و همچنين است اگر به مقدار پنج ركعت وقت باشد ، و چنانچه وقت كمتر از اين است نماز عشاء صحيح و بايد آن را تمام كند و بنا بگذارد كه نماز مغرب را به جا آورده است.

  ۷۶۷- عدول از نماز احتیاطی به نماز متقدم

  مسأله ۷۶۷ ـ اگر انسان نمازى را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند ، و در بين نماز يادش بيايد نمازى را كه بايد پيش از آن بخواند نخوانده است ، نمى تواند نيّت را به آن نماز برگرداند ، مثلا موقعى كه نماز عصر را احتياطاً مى خواند ، اگر يادش بيايد نماز ظهر را نخوانده است ، نمى تواند نيّت را به نماز ظهر برگرداند.

  ۷۶۸- عدول از قضا به ادا و از مستحب به واجب

  مسأله ۷۶۸ ـ برگرداندن نيّت از نماز قضا به نماز ادا ، و از نماز مستحبّ به نماز واجب جايز نيست.

  ۷۶۹- عدول از ادا به قضا

  مسأله ۷۶۹ ـ اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد ، انسان مى تواند در بين نماز نيّت را به نماز قضا برگرداند ، ولى بايد برگرداندن نيّت به نماز قضا ممكن باشد ، مثلا اگر مشغول نماز ظهر است ، در صورتى مى تواند نيّت را به قضاى صبح برگرداند كه داخل ركوع ركعت سوم نشده باشد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما