• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  ۷۷۴- وقت نافله ظهر

  مسأله ۷۷۴ ـ نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مى شود و وقت آن از اوّل ظهر است ، و بنابر احتياط واجب انتهاء آن موقعى است كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مى شود به اندازه دو هفتم آن شود ، مثلا اگر درازاى شاخص هفت وجب باشد ، هر وقت مقدار سايه اى كه بعد از ظهر پيدا مى شود به دو وجب رسيد ، بنابر احتياط آخر وقت نافله ظهر است.

  ۷۷۵- وقت نافله عصر و چنانچه بخواهد بعد از وقتش بخواند

  مسأله ۷۷۵ ـ نافله نماز عصر پيش از نماز عصر خوانده مى شود ، و وقت آن بنابر احتياط واجب تا موقعى است كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مى شود به چهار هفتم آن برسد ، و چنانچه بخواهد نافله ظهر يا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند ، احتياط واجب آن است كه نافله ظهر را بعد از نماز ظهر ، و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند ، و نيّت ادا و قضا نكند.

  ۷۷۶- وقت نافله مغرب

  مسأله ۷۷۶ ـ وقت نافله نماز مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است ، و تا آخر وقت نماز مغرب امتداد دارد ، و احتياط مستحبّ آن است كه تا سرخى طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب پيدا مى شود از بين نرفته بخواند ، و اگر بعد از زوال آن خواند ، نيّت ادا و قضا نكند.

  ۷۷۷- وقت نافله عشاء

  مسأله ۷۷۷ ـ وقت نافله نماز عشاء بعد از تمام شدن نماز عشاء تا نصف شب است ، و بهتر است بعد از نماز عشاء بلافاصله خوانده شود.

  ۷۷۸- وقت نافله صبح

  مسأله ۷۷۸ ـ وقت نافله نماز صبح بنابر احتياط واجب بعد از فجر اوّل است تا وقتى كه سرخى طرف مشرق پيدا شود ، و بعد از پيدا شدن سرخى طرف مشرق اگر خواست بخواند ، بعد از نماز صبح بخواند ، و نيّت ادا و قضا نكند ، و كسى كه نماز شب مى خواند مى تواند بعد از نافله شب بلافاصله نافله صبح را بخواند.

  ۷۷۹- وقت نافله شب

  مسأله ۷۷۹ ـ وقت نماز شب بنابر مشهور از نصف شب است تا اذان صبح ، ولى بعيد نيست كه وقت آن مابين اوّل شب تا اذان صبح باشد ، و بعد از نصف شب تا اذان صبح وقت فضيلت آن باشد ، و افضل آن است كه در ثلث آخر شب خوانده شود.

  ۷۸۰- مسافر و كسى كه براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند

  مسأله ۷۸۰ ـ بنابر مشهور كه وقت نافله شب از نصف شب است ، مسافر و كسى كه براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند مى تواند آن را در اوّل شب بخواند ، هر چند بعيد نيست كه براى غير آن دو هم جايز باشد چنانچه در مسأله قبل گذشت.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما