• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  ۷۸۲- قبله براى نزديك و دور

  مسأله ۷۸۲ ـ مكانى كه خانه كعبه در آن مى باشد ، قبله است و بايد رو به آن نماز خواند ، ولى كسى كه دور است ، اگر طورى بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مى خواند كافيست ، و همچنين است كارهاى ديگرى ـ مانند سر بريدن حيوانات ـ كه بايد رو به قبله انجام گيرد.

  ۷۸۳- نمازگزار در حال نماز ايستاده نسبت به قبله

  مسأله ۷۸۳ ـ كسى كه نماز واجب را ايستاده مى خواند ، بايد صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد ، و احتياط مستحبّ آن است كه انگشتان پاى او هم رو به قبله باشد.

  ۷۸۴- نمازگزار در حال نماز نشسته نسبت به قبله

  مسأله ۷۸۴ ـ كسى كه بايد نشسته نماز بخواند ، بايد در موقع نماز صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد.

  ۷۸۵- نمازگزار در حال نماز به پهلو يا به پشت نسبت به قبله

  مسأله ۷۸۵ ـ كسى كه نمى تواند نشسته نماز بخواند ، بايد در حال نماز به پهلوى راست طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد ، و اگر ممكن نيست ، بايد به پهلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد ، و اگر اين را هم نتواند ، بايد به پشت بخوابد به طورى كه كف پاهاى او رو به قبله باشد.

  ۷۸۶- قبله در نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده و سجده سهو

  مسأله ۷۸۶ ـ نماز احتياط و سجده و تشّهد فراموش شده و سجده سهوى كه براى تشهّد فراموش شده به جا آورده مى شود بايد رو به قبله باشد ، و در غير اين مورد ـ بنابر احتياط مستحبّ ـ سجده سهو را نيز رو به قبله به جا آورد.

  ۷۸۷- قبله در نماز مستحبى در حال استقرار و در حال حركت

  مسأله ۷۸۷ ـ نماز مستحبّى را در حال استقرار بر زمين ، بايد رو به قبله خواند ، ولى در حال راه رفتن و سوارى لازم نيست رو به قبله باشد ، هر چند به نذر واجب شده باشد.

  ۷۸۸- کوشش کردن براى پيدا كردن قبله (بنگريد مسأله ۱۲۸۰)

  مسأله ۷۸۸ ـ كسى كه مى خواهد نماز بخواند ، بايد براى پيدا كردن قبله كوشش نمايد تا يقين يا اطمينان به قبله پيدا كند ، يا دو عادل يا كسى كه مورد وثوق است و ظنّ بر خلاف گفته او نيست به قبله خبر دهد ، و همچنين مى تواند به قبله بلد مسلمين در نمازشان و قبورشان عمل كند ، و اگر اينها نبود بايد در شناسايى قبله كوشش كند و به گمانى كه از راه هاى ديگر پيدا مى شود عمل نمايد ، هر چند آن گمان از گفته كافر يا فاسقى كه به واسطه قواعد علمى قبله را مى شناسد حاصل شود.

  ۷۸۹- كسى كه میتواند گمان قوى‏ترى به قبله پيدا كند

  مسأله ۷۸۹ ـ كسى كه گمان به قبله دارد ، اگر بتواند گمان قوى ترى پيدا كند ، نمى تواند به گمان خود عمل نمايد ، مثلا اگر ميهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پيدا كند ، ولى بتواند از راه ديگر گمان قوى ترى پيدا كند ، نبايد به حرف او عمل نمايد.

  ۷۹۰- کسی که قبله را پیدا نکند یا گمانش به طرفى نرود

  مسأله ۷۹۰ ـ اگر براى پيدا كردن قبله وسيله اى ندارد ، يا با اين كه كوشش كرده گمانش به طرفى نمى رود ، نماز خواندن به يك طرف كفايت مى كند ، و احتياط مستحبّ آن است كه در وسعت وقت چهار نماز به چهار طرف بخواند.

  ۷۹۱- اگر يقين يا گمان در قبله به يكى از دو طرف باشد

  مسأله ۷۹۱ ـ اگر يقين يا چيزى كه در حكم يقين است يا گمان پيدا شود كه قبله در يكى از دو طرف است ، بايد به هر دو طرف نماز بخواند.

  ۷۹۲- كسى كه بخواهد به چند طرف نماز بخواند

  مسأله ۷۹۲ ـ كسى كه بخواهد به چند طرف نماز بخواند ، اگر بخواهد دو نماز بخواند كه مثل نماز ظهر و عصر بايد يكى بعد از ديگرى خوانده شود ، احتياط مستحبّ آن است كه نماز اوّل را به آن چند طرف بخواند بعد نماز دوم را شروع كند.

  ۷۹۳- ندانستن قبله در کاری غير از نماز كه بايد رو به قبله انجام داد

  مسأله ۷۹۳ ـ كسى كه يقين يا آنچه در حكم يقين است به قبله ندارد ، اگر بخواهد غير از نماز كارى كند كه بايد رو به قبله انجام داد ، مثلا بخواهد سر حيوانى را ببُرد ، در صورتى كه مى تواند تأخير بيندازد تا قبله را پيدا كند ، بنابر احتياط واجب تأخير بيندازد ، و اگر نتواند يا تأخير براى او حرجى است ، مى تواند به گمان عمل نمايد ، و اگر گمان ممكن نيست ، چنانچه كشتن آن حيوان ضرورت دارد ـ مثل آن كه اگر تأخير بيندازد مى ميرد ـ به هر طرف كه انجام دهد صحيح است.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما