• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  ۷۹۴- پوشش مرد در حال نماز

  مسأله ۷۹۴ ـ مرد بايد در حال نماز اگر چه كسى او را نمى بيند عورتين خود را بپوشاند ، و احتياط مستحبّ آن است كه از ناف تا زانو را هم بپوشاند.

  ۷۹۵- پوشش زن در حال نماز و مقدمة علمیه آن

  مسأله ۷۹۵ ـ زن بايد در موقع نماز تمام بدن حتّى سر و مو را بپوشاند ، و احتياط مستحبّ آن است كه كف پاها را هم بپوشاند ، ولى پوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسته مى شود و دستها تا مچ و روى پاها تا مچ پا لازم نيست ، امّا براى آن كه اطمينان كند كه مقدار واجب را پوشانده است ، بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى پايين تر از مچها را هم بپوشاند.

  ۷۹۶- پوشش هنگام قضاى سجده و تشهد فراموش شده و سجده سهو

  مسأله ۷۹۶ ـ موقعى كه انسان قضاى سجده و تشهّد فراموش شده و سجده سهوى كه براى قضاى تشهّد فراموش شده به جا مى آورد ، بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند ، و احتياط مستحبّ آن است كه در موقع به جا آوردن سجده سهو در غير اين مورد نيز خود را بپوشاند.

  ۷۹۷- اگر در نماز عورتش را نپوشاند

  مسأله ۷۹۷ ـ اگر انسان عمداً يا از روى ندانستن ـ در صورتى كه در ياد گرفتن مسأله كوتاهى كرده باشد ـ در نماز عورتش را نپوشاند ، نمازش باطل است.

  ۷۹۸- شخصى که در بين نماز بفهمد عورت پيداست يا پيدا بوده

  مسأله ۷۹۸ ـ اگر شخص در بين نماز بفهمد كه عورت او پيداست ، بايد فوراً آن را بپوشاند ، و بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند و دوباره اعاده نمايد ، ولى اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت او پيدا بوده ، نمازش صحيح است ، و همچنين است اگر در اثناى نماز بفهمد كه قبلا عورتش پيدا بوده ، در صورتى كه فعلا پوشيده باشد.

  ۷۹۹- لباسی که در حال ايستادن، عورت را مى‏پوشاند ولى در حال ديگر نپوشاند

  مسأله ۷۹۹ ـ اگر لباس در حال ايستادن عورت را مى پوشاند ولى ممكن است در حال ديگر ـ مثلا در حال ركوع يا سجود ـ نپوشاند ، چنانچه موقعى كه عورت او پيدا مى شود به وسيله اى آن را بپوشاند ، نماز او صحيح است ، ولى احتياط مستحبّ آن است كه با آن لباس نماز نخواند.

  ۸۰۰- پوشاندن خود با علف و برگ درختان در حال نماز (بنگرید مسأله ۸۵۱)

  مسأله ۸۰۰ ـ انسان مى تواند در حال نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشاند ، ولى احتياط مستحبّ آن است كه وقتى خود را با اينها بپوشاند كه چيز ديگر نداشته باشد.

  ۸۰۱- پوشاندن عورت با گل در حال نماز

  مسأله ۸۰۱ ـ اگر چيزى غير از گل ندارد كه عورت خود را با آن بپوشاند ، بنابر احتياط واجب بين نماز اختيارى با پوشاندن عورت به گل و نماز اضطرارى عريان جمع كند.

  ۸۰۲- کسی که چيزى ندارد تا در نماز خود را با آن بپوشاند

  مسأله ۸۰۲ ـ اگر چيزى ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند ، چنانچه احتمال دهد كه تا آخر وقت پيدا مى كند ، احتياط مستحبّ آن است كه نماز خود را تأخير بيندازد ، و اگر چيزى پيدا نكرد ، در آخر وقت مطابق وظيفه اش نماز بخواند ، و مى تواند هم نماز خود را بخواند ، و اگر تا آخر وقت چيزى پيدا نكرد نماز او صحيح است ، و اگر پيدا كرد اعاده كند.

  ۸۰۳- نماز برهنگان

  مسأله ۸۰۳ ـ كسى كه مى خواهد نماز بخواند ، اگر براى پوشاندن عورت خود حتّى گل و لجن نداشته باشد ، در صورتى كه ناظر محترم عورت او را نمى بيند ، ايستاده نماز بخواند و بنابر احتياط واجب دست را بر عورت خود بگذارد ، و بايد ركوع و سجود را با اشاره به جا آورد ، و بنابر احتياط واجب اشاره سجود را بيشتر نمايد.
  و اگر به گونه اى است كه ناظر محترم او را مى بيند ، بايد نشسته نماز بخواند و ركوع و سجود را با اشاره به جا آورد ، و بنابر احتياط واجب اشاره سجود را بيشتر نمايد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما