• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  قصد قربت در نماز و اينكه لازم نيست از قلب بگذرد يا به زبان جارى شود

  مسأله ۹۵۲ ـ انسان بايد نماز را به قصد قربت ـ چنانكه در وضو گذشت و با اخلاص به جا آورد ، و لازم نيست نيّت را از قلب خود بگذراند ، يا بر زبان جارى كند ، مثل آن كه بگويد:(چهار ركعت نماز ظهر مى خوانم براى انجام فرمان خداوند) بلكه در نماز احتياط جايز نيست به زبان بگويد.

  تعیین نماز تفصيلاً یا اجمالاً در نیّت

  مسأله ۹۵۳ ـ اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر نيّت كند كه چهار ركعت نماز مى خوانم و معيّن نكند ظهر است يا عصر ـ نه تفصيلا و نه اجمالا ـ نماز او باطل است ، و مقصود از نيّت اجمالى اين است كه مثلا نسبت به نماز ظهر قصد كند كه آنچه اوّل بر من واجب شده به جا مى آورم.
  و نيز كسى كه مثلا قضاى نماز ظهر بر او واجب است ، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا يا نماز ظهر را بخواند ، بايد نمازى را كه مى خواند در نيّت ـ اگر چه اجمالا ـ معيّن كند ، مثلا نسبت به قضاى نماز ظهر ، نيّت كند آنچه را كه اوّل به ذمّه من آمده به جا مى آورم.

  استدامه نیت از اول تا آخر نماز

  مسأله ۹۵۴ ـ انسان بايد از اوّل تا آخر نماز به نيّت خود باقى باشد ، پس اگر در بين نماز به طورى غافل شود كه اگر بپرسند چه مى كنى؟ نداند چه بگويد ، نمازش باطل است.

  ریا در نماز

  مسأله ۹۵۵ ـ انسان بايد فقط براى خداوند عالم نماز بخواند ، پس كسى كه ريا كند ، يعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند ، نمازش باطل است ، خواه فقط براى مردم باشد يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد.

  ریا در قسمتى از نماز و همچنين در مكان و وقت و طرز انجام نماز

  مسأله ۹۵۶ ـ اگر قسمتى از نماز را هم براى غير خدا به جا آورد نمازش باطل است ، بلكه اگر نماز را براى خدا به جا آورد ولى براى نشان دادن به مردم در جاى مخصوصى مثل مسجد ، يا در وقت مخصوصى مثل اوّل وقت ، يا به طرز مخصوصى مثلا با جماعت نماز بخواند ، نمازش باطل است ، و بنابر احتياط واجب اگر مستحبّاتى را كه ظرف آنها نماز است ـ مثل قنوت ـ براى غير خدا به جا آورد ، نمازش باطل است.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما