• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  سجده بر زمين و طلا و نقره و سنگهاى گرانبها

  مسأله ۱۰۸۵ ـ سجده بايد بر زمين و چيزهاى غير خوراكى و پوشاكى كه از زمين مى رويد ـ مانند چوب و برگ درخت ـ باشد و سجده بر چيزهاى خوراكى و پوشاكى ، مانند گندم و جو و پنبه ، و چيزهايى كه زمين و روييدنى از زمين بر آنها صدق نمى كند ، مانند طلا و نقره و قير و زفت و امثال اينها صحيح نيست ، و همچنين است بنابر احتياط واجب سجده بر سنگهاى گرانبها مانند زمرّد و فيروزه.

  سجده بر برگ مو

  مسأله ۱۰۸۶ ـ سجده بر برگ مَوْ تا وقتى كه معمولا خوردنى است جايز نيست.

  سجده بر چيزهايى كه از زمين مى‏رويد مثل علف و كاه

  مسأله ۱۰۸۷ ـ سجده بر چيزهايى كه از زمين مى رويد و خوراك حيوان است ، مثل علف و كاه صحيح است.

  سجده بر گلهايى كه خوراكى نيستند يا هستند

  مسأله ۱۰۸۸ ـ سجده بر گُلهايى كه خوراكى نيستند صحيح است ، و امّا دواهاى خوراكى كه از زمين مى رويد چنانچه خود آنها خوردنى باشد سجده بر آنها صحيح نيست ، و بنابر احتياط مستحبّ بر دواهايى كه مى جوشانند يا دَمْ مى كنند و از آب آنها استفاده مى كنند ، سجده نكند.

  سجده بر گياهى كه خوردن آن در بعضى جاها معمول است و بر ميوه نارس

  مسأله ۱۰۸۹ ـ سجده بر گياهى كه خوردن آن در بعضى از جاها معمول است و در جاهاى ديگر معمول نيست ، و نيز سجده بر ميوه نارس صحيح نيست.

  سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ و گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلى

  مسأله ۱۰۹۰ ـ سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است ، و احتياط مستحبّ آن است كه در حال اختيار به گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلى و مانند اينها سجده نكند.

  سجده بر كاغذى كه از كاه يا از پنبه باشد

  مسأله ۱۰۹۱ ـ اگر كاغذ را از چيزى كه سجده بر آن صحيح است ـ مثلا از كاه ـ ساخته باشند ، مى شود بر آن سجده كرد ، ولى سجده بر كاغذى كه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد محلّ اشكال است.

  چیزهایی که سجده بر آنها بهتر است

  مسأله ۱۰۹۲ ـ براى سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيّد الشهداء (عليه السلام) مى باشد ، بعد از آن خاك ، بعد از خاك سنگ و بعد از سنگ گياه است.

  مراتب سجده بر لباس و فیروزه و پشت دست

  مسأله ۱۰۹۳ ـ اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح است ندارد ، يا اگر دارد به واسطه سرما يا گرماى زياد و مانند اينها نمى تواند بر آن سجده كند ، بايد به لباسش سجده كند به شرط آن كه از حرير و ابريشم نباشد ، و احوط اين است كه لباسى كه از پنبه و كتان است بر غير آن مانند لباسى كه از پشم و كرك است مقدّم بدارد.
  و اگر لباس ميسر نشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بر فيروزه و عقيق و امثال اينها و بر كاغذى كه از پنبه ساخته اند سجده كند ، و اگر آن هم فراهم نشد ، بر كاغذى كه از ابريشم و حرير ساخته اند سجده كند ، و اگر آن هم ميسّر نشد ، بر هر چيز ديگرى كه در حال اختيار سجده بر آن جايز نيست سجده نمايد ، ولى احتياط مستحبّ آن است كه تا سجده بر پشت دست ممكن است ، بر غير آن از چيزهايى كه سجده بر آنها جايز نيست سجده نكند ، و اگر پشت دست هم ميسّر نشد ، تا پنبه و كتان و قير و زفت فراهم مى شود ، بر چيز ديگر سجده نكند.

  سجده بر گل و خاك سستى كه پيشانى روى آن آرام نمى‏گيرد

  مسأله ۱۰۹۴ ـ سجده بر گل و خاك سستى كه پيشانى روى آن آرام نمى گيرد باطل است.

  چسبیدن مهر به پیشانی در سجده اول

  مسأله ۱۰۹۵ ـ اگر در سجده اوّل مهر به پيشانى بچسبد ، بايد براى سجده دوّم مهر را بر دارد.

  گم شدن چيزى كه بر آن سجده مى ‏كند در بین نماز

  مسأله ۱۰۹۶ ـ اگر در بين نماز چيزى كه بر آن سجده مى كند گم شود ، و چيزى كه سجده بر آن صحيح است نداشته باشد، چنانچه وقتوسعت دارد بايدنماز را بشكند، و اگر وقت تنگ است بايد به ترتيبى كه در مسأله«۱۰۹۳» گذشت ، عمل نمايد.

  هنگام سجده بفهمد پيشانى را به چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است

  مسأله ۱۰۹۷ ـ هرگاه در حال سجده بفهمد پيشانى را بر چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد و ممكن است بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است سجده نمايد پيشانى را از روى آن بر داشته و بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است سجده نمايد ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو به جا آورد ، و اگر ممكن نيست نماز را از سر گيرد ، و چنانچه وقت تنگ است به ترتيبى كه در مسأله «۱۰۹۳» گذشت عمل نمايد.

  بعد از سجده بفهمد پيشانى را به چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است

  مسأله ۱۰۹۸ ـ اگر بعد از سجده بفهمد پيشانى را روى چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است ، بايد بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است سجده نمايد ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو به جا آورد ، و اگر اين كار در دو سجده از يك ركعت اتّفاق افتاد نمازش باطل است.

  سجده بر غير خداوند و سجده در مقابل قبر امامان (عليهم السلام)

  مسأله ۱۰۹۹ ـ سجده كردن براى غير خداوند متعال حرام مى باشد ، و بعضى از مردم كه مقابل قبر امامان (عليهم السلام) پيشانى را بر زمين مى گذارند ، اگر براى شكر خداوند متعال باشد اشكال ندارد ، وگرنه حرام است.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما