• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  سلام مستحب و واجب

  مسأله ۱۱۱۴ ـ بعد از تشهّد ركعت آخر نماز مستحبّ است در حالى كه نشسته و بدن آرام است بگويد: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ» و بعد از آن بايد بگويد: «اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلى عِبادِ اللّهِ الصالِحِينَ» يا بگويد: «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ» و مستحبّ است كه به جمله «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ» جمله «وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ» را اضافه نمايد ، و در صورتى كه «اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلى عِبادِ اللّهِ الصالِحِينَ» را اوّل بگويد مستحبّ است كه بعد از آن «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ» را هم بگويد.

  به یاد آمدن سلام فراموش شده قبل از انجام منافى نماز

  مسأله ۱۱۱۵ ـ اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه صورت نماز به هم نخورده و كارى هم كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند ـ مثل پشت به قبله كردن ـ انجام نداده ، بايد سلام را بگويد و نمازش صحيح است.

  به یاد آمدن سلام فراموش شده پس از انجام منافى نماز

  مسأله ۱۱۱۶ ـ اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند ـ مثل پشت به قبله كردن ـ انجام داده باشد ، نمازش باطل است ، و اگر موقعى يادش بيايد كه صورت نماز به هم خورده است ، ولى كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند انجام نداده است ، بنابر احتياط نمازش باطل است.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما