• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  به هم زدن ترتيب بین اجزاء نماز

  مسأله ۱۱۱۷ ـ اگر عمداً ترتيب نماز را به هم بزند ، نماز باطل مى شود ، مثل آن كه سوره را پيش از حمد بخواند ، مگر اين كه به هم خوردن ترتيب در غير دو ركن باشد و آن شخص هم جاهل قاصر باشد ، كه در اين صورت نماز صحيح است.

  فراموش کردن ركنى از نماز و انجام رکن بعدی

  مسأله ۱۱۱۸ ـ اگر ركنى از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را به جا آورد ، مثلا پيش از آن كه ركوع كند دو سجده نمايد ، نماز باطل مى شود.

  به یاد آمدن رکن فراموش شده قبل از ركن بعدى

  مسأله ۱۱۱۹ ـ اگر ركنى را فراموش كند و چيزى را كه بعد از آن است و ركن نيست به جا آورد ، مثلا پيش از آن كه دو سجده كند تشهّد بخواند ، بايد ركن را به جا آورد ، و آنچه را اشتباهاً پيش از آن خوانده دوباره بخواند.

  فراموش کردن چيزى كه ركن نيست و انجام ركن بعد

  مسأله ۱۱۲۰ ـ اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و ركن بعد از آن را به جا آورد ، مثلا حمد را فراموش كند و مشغول ركوع شود ، نمازش صحيح است.

  فراموش کردن چيزى كه ركن نيست و به یاد آمدن قبل از ركن بعدى

  مسأله ۱۱۲۱ ـ اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و چيزى را كه بعد از آن است و آن هم ركن نيست به جا آورد ، مثلا حمد را فراموش كند و سوره را بخواند ، بايد
  آنچه را فراموش كرده به جا آورد ، و بعد از آن ، چيزى را كه اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند.

  انجام سجده اول به خيال اينكه سجده دوم است و بالعكس

  مسأله ۱۱۲۲ ـ اگر سجده اوّل را به خيال اين كه سجده دوم است ، يا سجده دوم را به خيال اين كه سجده اوّل است به جا آورد ، نماز صحيح است ، و سجده اوّل او سجده اوّل ، و سجده دوم او سجده دوم حساب مى شود.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما