• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  شكستن نماز واجب از روى اختيار و در موارد ضرورت

  مسأله ۱۱۶۷ ـ شكستن نماز واجب از روى اختيار حرام است ، ولى براى حفظ مال و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد.

  مواردى كه بايد نماز را بشكند

  مسأله ۱۱۶۸ ـ اگر حفظ جان خود انسان يا كسى كه حفظ جان او واجب است ، يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب مى باشد بدون شكستن نماز ممكن نباشد ، بايد نماز را بشكند.

  مطالبة طلبکار هنگام نماز

  مسأله ۱۱۶۹ ـ اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند ، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد ، بايد در همان حال بپردازد ، و اگر بدون شكستن نماز دادن طلب او ممكن نيست ، بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد ، و بعد نماز را بخواند.

  کسی که در بين نماز بفهمد مسجد نجس است

  مسأله ۱۱۷۰ ـ اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است ، چنانچه وقت تنگ باشد بايد نماز را تمام كند ، و اگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را به هم نمى زند ، بايد در بين نماز تطهير كند ، بعد بقيّه نماز را بخواند ، و اگر نماز را به هم مى زند ، در صورتى كه بعد از نماز تطهير مسجد ممكن باشد ، شكستن نماز جايز نيست ، مگر آن كه نجس بودن مسجد موجب هتك مسجد باشد ، كه در اين صورت بايد نماز را بشكند و مسجد را تطهيرنمايد و بعد نماز را بخواند ، و همچنين اگر بعد از نماز تطهير مسجد ممكن نباشد.

  تمام کردن كسى كه بايد نماز را بشكند

  مسأله ۱۱۷۱ ـ كسى كه بايد نماز را بشكند ، اگر نماز را تمام كند ، هر چند معصيت كرده ولى نمازش صحيح است ، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه دوباره بخواند.

  شکستن نماز برای انجام اذان و اقامه فراموش شده

  مسأله ۱۱۷۲ ـ اگر پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد كه اذان و اقامه را فراموش كرده ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد ، مستحبّ است براى گفتن آنها نماز را بشكند ، و همچنين است اگر پيش از قرائت يادش بيايد كه اقامه را فراموش كرده.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما