• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  تعداد شكهائی كه نماز را باطل مى‏ كند

  مسأله ۱۱۷۳ ـ شكهايى كه نماز را باطل مى كند از اين قرار است:
  (اوّل) شكّ در شماره ركعتهاى نماز دو ركعتى واجب ، مثل نماز صبح و نماز مسافر ، ولى شكّ در شماره ركعتهاى نماز مستحبّ و نماز احتياط نماز را باطل نمى كند.
  (دوم) شكّ در شماره ركعتهاى نماز سه ركعتى.
  (سوم) آن كه در نماز چهار ركعتى شكّ كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر.
  (چهارم) آن كه در نماز چهار ركعتى پيش از تمام شدن ذكر سجده دوم شكّ كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر.
  (پنجم) شكّ در ركعتهاى نماز كه نداند چند ركعت خوانده است.
  (ششم) شكّ بين دو و پنج ، يا دو و بيشتر از پنج ، ولى در اين شكّ ـ بنابر احتياط واجب ـ بنا را بر دو بگذارد و نماز را تمام كند ، و اعاده نمايد.
  (هفتم) شكّ بين سه و شش ، و سه و بيشتر از شش ، ولى در اين شكّ ـ بنابر احتياط واجب ـ بنا را بر سه بگذارد و نماز را تمام كند ، و اعاده نمايد.
  (هشتم) شكّ بين چهار و شش ، و چهار و بيشتر از شش كه احتياط واجب آن است كه بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند ، و اعاده نمايد.

  فكر كردن برای مستقر شدن شك

  مسأله ۱۱۷۴ ـ اگر يكى از شكهاى باطل كننده براى انسان پيش آيد ، بايد به قدرى فكر كند كه آن شكّ مستقر شود ، و بعد از آن مى تواند نماز را به هم بزند ، و بهتر آن است كه به قدرى فكر كند كه صورت نماز به هم بخورد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما