• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  شک در شماره ركعتهاى نماز مستحبى

  مسأله ۱۲۰۱ ـ اگر در شماره ركعتهاى نماز مستحبّى شكّ كند ، چنانچه طرف بيشتر شكّ نماز را باطل مى كند ، بايد بنا را بر كمتر بگذارد ، مثلا اگر در نافله صبح شكّ كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت ، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است ، و اگر طرف بيشتر شكّ نماز را باطل نمى كند ـ مثلا شكّ كند كه دو ركعت خوانده يا يك ركعت ـ به هر طرف شكّ عمل كند نمازش صحيح است.

  كم و زیاد شدن ركن در نافله

  مسأله ۱۲۰۲ ـ كم شدن ركن نافله را باطل مى كند ، ولى زياد شدن ركن در آن اشكال ندارد ، پس اگر يكى از كارهاى نافله را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه مشغول ركن بعد از آن شده ، بايد آن كار را انجام دهد ، و دوباره آن ركن را به جا آورد ، مثلا اگر در بين ركوع يادش بيايد كه سوره حمد را نخوانده ، بايد برگردد و حمد را بخواند و دوباره به ركوع رود.

  شک در يكى از كارهاى نافله

  مسأله ۱۲۰۳ ـ اگر در يكى از كارهاى نافله شكّ كند ـ خواه ركن باشد يا غير ركن ـ چنانچه محلّ آن نگذشته بايد به جا آورد ، و اگر محلّ آن گذشته به شكّ خود اعتنا نكند.

  حكم گمان در شماره ركعتهاى نماز مستحبى

  مسأله ۱۲۰۴ ـ اگر در نماز مستحبّى دو ركعتى گمانش به سه ركعت يا بيشتر برود ، نمازش صحيح است ، و اگر گمانش به دو ركعت يا كمتر برود ، بايد به همان گمان عمل كند ، مثلا اگر گمانش به يك ركعت مى رود ، بايد يك ركعت ديگر بخواند.

  قضاء يك سجده يا تشهد فراموش شده و سجده سهو در نمازهاى مستحبى

  مسأله ۱۲۰۵ ـ اگر در نماز نافله كارى كند كه براى آن در نماز واجب سجده سهو واجب مى شود ، يا يك سجده يا تشهّد را فراموش نمايد و بعد از سلام يادش بيايد ، سجده سهو و قضا بر او واجب نيست.

  اگر شك كند كه نماز مستحبى را خوانده يا نه

  مسأله ۱۲۰۶ ـ اگر شكّ كند كه نماز مستحبّى را خوانده يا نه ، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طيّار (عليه السلام) وقت معيّن نداشته باشد ، بنا بگذارد كه نخوانده است ، و همچنين است اگر مثل نافله يوميّه وقت معيّن داشته باشد و پيش از گذشتن وقت شكّ كند كه آن را به جا آورده يا نه ، ولى اگر بعد از گذشتن وقت شكّ كند كه خوانده است يا نه ، به شكّ خود اعتنا نكند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما