• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  شرايط قضاى سجده و تشهد فراموش شده و دو سجده سهو آن تشهد

  مسأله ۱۲۶۰ ـ سجده و تشهّدى را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز قضاى آن را به جا مى آورد ، و همچنين دو سجده سهوى كه براى تشهّد فراموش شده بايد بجا آورد ، بايد تمام شرايط نماز ، مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى ديگر را داشته باشد.

  سجده را چند دفعه فراموش كردن

  مسأله ۱۲۶۱ ـ اگر سجده را چند دفعه فراموش كند ، مثلا يك سجده از ركعت اوّل و يك سجده از ركعت دوم فراموش نمايد ، بايد بعد از نماز هر دو سجده را قضا كند ، و احتياط واجب آن است كه براى هر يك از آن دو دو سجده سهو بعد از قضاى هر دو به جا آورد و لازم نيست معيّن كند كه قضاى كدام يك از آنها است ، و همچنين سجده سهو براى كدام يك از آنهاست.

  ترتيب بين قضاى سجده و تشهد فراموش شده

  مسأله ۱۲۶۲ ـ اگر يك سجده و تشهّد را فراموش كند ، واجب است قضاى سجده را به جا آورد و بنابر احتياط مستحبّ تشهّد را قضا نمايد ، و احتياط واجب آن است كه قضاى سجده را بر قضاى تشهّد مقدّم بدارد ، و بايد براى تشهّد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد ، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ براى سجده فراموش شده.

  ترتيب بين قضاى دو سجده فراموش شده

  مسأله ۱۲۶۳ ـ اگر دو سجده از دو ركعت فراموش نمايد ، لازم نيست هنگام قضا مراعات ترتيب نمايد.

  فاصله شدن مبطل نماز بين سلام و قضاى سجده و دو سجده سهو تشهد

  مسأله ۱۲۶۴ ـ اگر بين سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه اگر عمداً يا سهواً در نماز اتّفاق بيفتد ، نماز باطل مى شود ـ مثلا پشت به قبله نمايدـ احتياط واجب آن است كه بعد از قضاى سجده نماز را اعاده كند، و همچنين در دو سجده سهوى كه براى قضاى تشهّد مى آورد.

  بعد از سلام يادش آيد كه يك سجده يا تشهد از ركعت آخر را نیاورده

  مسأله ۱۲۶۵ ـ اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك سجده يا تشهّد را از ركعت آخر فراموش كرده ، چنانچه كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند مثل روگرداندن از قبله ـ انجام نداده ، بايد برگشته و نماز را تمام نموده ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براى سلام بيجا به جا آورد ، و همچنين دو سجده سهو ديگر ، در صورتى كه يك سجده را فراموش كرده و قبل از سلام تشهّد به جا آورده باشد.

  بين سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه سجده سهو واجب مى شود

  مسأله ۱۲۶۶ ـ اگر بين سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه براى آن ، سجده سهو واجب مى شود ـ مثل آن كه سهواً حرف بزندـ بايد سجده را قضا كند ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براى تكلّم سهوى و دو سجده سهو ديگر هم براى سجده فراموش شده به جا آورد.

  کسی که نداند در نماز سجده را فراموش كرده يا تشهد ركعت دوم را

  مسأله ۱۲۶۷ ـ اگر نداند كه در نماز سجده را فراموش كرده يا تشّهد ركعت دوم را ، بايد سجده را قضا نمايد و دو سجده سهو به جا آورد.

  کسی که شک دارد سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه

  مسأله ۱۲۶۸ ـ اگر شكّ دارد كه سجده يا تشهّد را فراموش كرده يا نه ، واجب نيست قضا نمايد يا سجده سهو به جا آورد.

  در شک انجام سجده يا تشهد فراموش شده

  مسأله ۱۲۶۹ ـ اگر بداند سجده يا تشهّد را فراموش كرده ، و شكّ كند كه پيش از ركوع ركعت بعد يادش آمده و آن را به جا آورده ، يا يادش نيامده ، اگر سجده است بايد آن را قضا نمايد ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو بجا آورد ، و اگر تشهّد است بايد دو سجده سهو بجا آورد.

  ترتيب بين قضاى سجده فراموش شده و سجده سهو برای کار دیگر

  مسأله ۱۲۷۰ ـ كسى كه بايد سجده را قضا نمايد ، اگر براى كار ديگرى هم سجده سهو بر او واجب شود ، بنابر احتياط واجب بعد از نماز ، اوّل سجده را قضا نمايد و بعد سجده سهو را به جا آورد.

  شك در این كه بعد از نماز قضاى سجده را به جا آورده يا نه

  مسأله ۱۲۷۱ ـ اگر شكّ دارد كه بعد از نماز قضاى سجده را به جا آورده يا نه ، چنانچه شكّ بعد از وقت نماز باشد ، بنابر احتياط واجب سجده را قضا كند ، و چنانچه شكّ در وقت است بايد به جا آورد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما