• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  قضای نمازهای پدر و مادر (بنگرید مسأله ۱۷۲۰)

  مسأله ۱۳۹۸ ـ اگر پدر نمازهاى واجب خود را به جا نياورده باشد ، و مى توانسته است قضا كند ـ و بنابر احتياط ـ هر چند از روى نافرمانى ترك كرده باشد ، يا صحيح به جا نياورده باشد ، بر پسر بزرگترش واجب است كه بعد از مرگش به جا آورد ، يا براى او اجير بگيرد ، و قضاى نمازهاى مادر بر او واجب نيست هر چند احوط است.

  شک پسر بزرگتر در قضا داشتن پدر

  مسأله ۱۳۹۹ ـ اگر پسر بزرگتر شكّ دارد كه پدرش نماز قضا داشته است يا نه ، چيزى بر او واجب نيست.

  شک پسر بزرگتر در این كه پدرش قضای نمازش را به جا آورده يا نه

  مسأله ۱۴۰۰ ـ اگر پسر بزرگتر بداند كه پدرش نماز قضا داشته و شكّ كند كه به جا آورده يا نه ، بنابر احتياط واجب قضا نمايد.

  معلوم نبودن پسر بزرگتر

  مسأله ۱۴۰۱ ـ اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است ، قضاى نماز پدر بر هيچكدام از پسرها واجب نيست ، ولى احتياط مستحبّ آن است كه به نحو وجوب كفائى به جا آورند يا نماز را بين خودشان قسمت كنند يا براى انجام آن قرعه بزنند.

  وصيت میت كه براى نماز او اجير بگيرند

  مسأله ۱۴۰۲ ـ اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه براى نماز او اجير بگيرند ، بعد از آن كه اجير نماز او را به طور صحيح به جا آورد ، از پسر بزرگتر ساقط مى شود.

  وظیفه جهر و اخفات برای پسر بزرگتر در قضای نماز پدر و مادر

  مسأله ۱۴۰۳ ـ اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر و مادر را بخواند ، بايد به تكليف خود عمل كند ، مثلاقضاى نماز صبح و مغرب وعشاء مادرش را بايد بلندبخواند.

  كسى كه خودش نماز قضا دارد و بخواهد نماز پدر و مادر را قضا کند

  مسأله ۱۴۰۴ ـ كسى كه خودش نماز قضا دارد ، اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد قضا كند ، هر كدام را اوّل به جا آورد صحيح است.

  دیوانه یا نابالغ بودن پسر بزرگتر موقع مرگ پدر

  مسأله ۱۴۰۵ ـ اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ يا ديوانه باشد ، وقتى كه بالغ شد يا عاقل گرديد ، بايد نماز پدر را قضا نمايد.

  مرگ پسر بزرگتر پيش از آنكه نماز پدر را قضا كند

  مسأله ۱۴۰۶ ـ اگر پسر بزرگتر پيش از آن كه نماز پدر را قضا كند بميرد ، بر پسر دوم چيزى واجب نيست.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما