• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  شرايط امام جماعت، و اقتداء زن به زن، و بچه مميز به بچه مميز

  مسأله ۱۴۶۱ ـ امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و عادل و حلال زاده باشد و قرائت نمازش صحيح باشد در صورتى كه اقتدا در دو ركعت اوّل و دوم باشد و قرائت مأموم هم صحيح باشد ، و همچنين بنابر احتياط واجب در غير اين صورت ، و نيز اگر مأموم مرد است امام او هم بايد مرد باشد ، و امامت زن براى زن در غير نماز ميّت كراهت دارد ، و در نماز ميّت در صورتى كه سزاوارتر از او به ميّت نباشد ، كراهت ندارد ، و اقتدا كردن بچّه مميّز كه خوب و بد را مى فهمد به بچّه مميّز ديگر مانعى ندارد ، و ترتيب آثار جماعت خالى از وجه نيست ولى احوط عدم ترتيب است.

  شك در بقاء عدالت امام جماعت

  مسأله ۱۴۶۲ ـ امامى را كه عادل مى دانسته ، اگر شكّ كند كه به عدالت خود باقى است يا نه ، مى تواند به او اقتدا نمايد.

  اقتداء ايستاده به نشسته يا خوابيده، و اقتداء نشسته به خوابيده

  مسأله ۱۴۶۳ ـ كسى كه ايستاده نماز مى خواند ، نمى تواند به كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مى خواند اقتدا كند ، و كسى كه نشسته نماز مى خواند ، نمى تواند به كسى كه خوابيده نماز مى خواند اقتدا نمايد.

  اقتداء نشسته يا خوابيده به مثل خود و اقتداء نشسته به ايستاده

  مسأله ۱۴۶۴ ـ كسى كه نشسته نماز مى خواند ، مى تواند به كسى كه نشسته نماز مى خواند اقتدا كند ، و همچنين كسى كه خوابيده به كسى كه خوابيده مى تواند اقتدا كند ، و كسى كه نشسته به كسى كه ايستاده مى تواند اقتدا كند ، ولى كسى كه خوابيده به كسى كه نشسته نمى تواند اقتدا كند.

  نماز امام با لباس نجس يا تيمم يا وضوى جبيره‏اى نماز بخواند

  مسأله ۱۴۶۵ ـ اگر امام جماعت به واسطه عذرى با لباس نجس يا با تيمّم يا با وضوى جبيره اى نماز بخواند ، مى شود به او اقتدا كرد.

  امامت مسلوس يا مبطون و امامت مستحاضه

  مسأله ۱۴۶۶ ـ اگر امام مرضى دارد كه نمى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند ، مى شود به او اقتدا كرد ، و نيز زنى كه مستحاضه نيست مى تواند به زن مستحاضه اقتدا نمايد.

  امامى كه مرض خوره يا پيسى دارد يا حد شرعى بر او جارى شده

  مسأله ۱۴۶۷ ـ نماز جماعت خواندن با امامى كه مرض خوره يا پيسى دارد مكروه است ، و به كسى كه حدّ شرعى بر او جارى شده اقتدا جايز نيست.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما