• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  تنها ايستادن در صف جماعت

  مسأله ۱۴۹۶ ـ اگر در صفهاى جماعت جا باشد ، مكروه است انسان تنها بايستد.

  مأموم ذكرهاى نماز را طورى بگويد كه امام بشنود

  مسأله ۱۴۹۷ ـ مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را طورى بگويد كه امام بشنود.

  اقتدا كردن مسافر به كسى كه مسافر نيست و بالعكس

  مسأله ۱۴۹۸ ـ مسافرى كه نماز ظهر و عصر و عشاء را دو ركعت مى خواند ، مكروه است در اين نمازها به كسى كه مسافر نيست اقتدا كند ، و كسى كه مسافر نيست مكروه است در اين نمازها به مسافر اقتدا نمايد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما