• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  مورد مصرف زكات فطره

  مسأله ۲۰۳۱ ـ مشهور فرموده اند كه مصرف زكات فطره مصرف زكات مال است ، ولى احتياط واجب آن است كه به فقرا داده شود ، و بايد شيعه دوازده امامى باشد ، مگر در صورتى كه مؤمن پيدا نكند ، كه در اين صورت به غير ناصبى هم مى شود داد.

  صرف زكات فطره براى طفل شيعه دوازده امامى فقير

  مسأله ۲۰۳۲ ـ اگر طفل شيعه دوازده امامى فقير باشد ، به گونه اى كه در مسأله «۱۹۶۰» و «۱۹۶۱» گذشت مى تواند زكات فطره را به مصرف طفل برساند.

  زكات فطره دادن به شرابخوار و تارك نماز و مرتكب كبيره علناً

  مسأله ۲۰۳۳ ـ فقيرى كه فطره به او مى دهند لازم نيست عادل باشد ، ولى احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و تارك نماز و كسى كه آشكارا معصيت كبيره مى كند ، فطره ندهند.

  زكات فطره دادن به كسى كه در معصيت صرف مى‏ كند

  مسأله ۲۰۳۴ ـ به كسى كه فطره را در معصيت صرف مى كند ، نبايد فطره بدهند.

  حدّاقل مقدار زکات فطره که به فقیر داده می شود

  مسأله ۲۰۳۵ ـ احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ فطره ندهند ، ولى اگر چند صاع بدهند اشكال ندارد.

  زكات فطره از جنسى كه قيمتش بيشتر است

  مسأله ۲۰۳۶ ـ اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن جنس است ، مثلا از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است ، نصف صاع بدهد كافى نيست ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، كفايت نمى كند.

  دادن نصف صاع از يك جنس و نصف ديگر از جنس ديگر

  مسأله ۲۰۳۷ ـ انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس ـ مثلا گندم ـ و نصف ديگر آن را از جنس ديگر ـ مثلا جو ـ بدهد ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، كفايت نمى كند.

  استحباب مقدم كردن خويشان و همسايگان و اهل علم و كمال

  مسأله ۲۰۳۸ ـ مستحبّ است در دادن زكات فطره ، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدّم بدارد ، و بعد همسايگان فقير را ، و مستحبّ است كسى را كه در دين و فقه و عقل مقدّم است در دادن فطره مقدم بدارد.

  دادن فطره به کسی به خيال اينكه فقير است

  مسأله ۲۰۳۹ ـ اگر انسان به خيال اين كه كسى فقير است به او زكات فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده ، چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد ، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نتواند بگيرد ، بايد از مال خودش عوض فطره را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، در صورتى كه گيرنده فطره مى دانسته آنچه را كه گرفته فطره است ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر نمى دانسته ، دادن عوض بر او واجب نيست ، و انسان بايد عوض فطره را بدهد.

  دادن زكات فطره به كسى كه بگويد فقيرم

  مسأله ۲۰۴۰ ـ اگر كسى بگويد فقيرم ، چنانچه بداند كه قبلا فقير بوده مى شود به او فطره داد ، و به كسى كه معلوم نباشد فقير بوده يا نه و مى گويد فقيرم ، اگر از قولش اطمينان پيدا نشود ، بنابر احتياط واجب نمى شود فطره داد ، و اگر بدانند قبلا فقير نبوده ، نمى شود فطره به او داد ، مگر اين كه از گفته او اطمينان پيدا شود.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما