• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  اعتبار قصد قربت و اخلاص و نيت زكات فطره كردن

  مسأله ۲۰۴۱ ـ انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت ـ چنانكه در وضو گذشت ـ و با اخلاص بدهد ، و موقعى كه آن را مى دهد نيّت دادن فطره نمايد.

  دادن فطره پيش از ماه رمضان یا در آن حساب كردن قرض از فطره

  مسأله ۲۰۴۲ ـ اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست ، ولى بعد از داخل شدن ماه رمضان مى تواند بدهد ، و احتياط آن است كه در ماه رمضان هم ندهد ، و مى تواند پيش از ماه رمضان به فقير قرض بدهد ، و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حساب كند.

  مخلوط نبودن چيزى كه براى فطره مى‏دهد با جنس ديگر يا خاك

  مسأله ۲۰۴۳ ـ گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهد ، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد ، و چنانچه مخلوط باشد ، اگر خالص آن به يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ برسد و جدا كردن آن زحمت و خرج نداشته باشد ، يا آنچه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه عرف مردم آن را گندم خالص بدانند ، اشكال ندارد.

  فطره را از جنس معيوب

  مسأله ۲۰۴۴ ـ اگر فطره را از جنس معيوب بدهد ، بنابر احتياطواجب كافى نيست.

  فطره بعضى از عيال خود را از گندم و بعضى را از جو دادن

  مسأله ۲۰۴۵ ـ كسى كه فطره چند نفر را مى دهد ، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد ، مثلا اگر فطره بعضى را گندم و فطره بعضى ديگر را جو بدهد ، كافيست.

  موقع اداى زكات فطره

  مسأله ۲۰۴۶ ـ كسى كه نماز عيد فطر مى خواند ، بنابر احتياط واجب فطره را پيش از نماز عيد بدهد ، ولى اگر نماز عيد نمى خواند ، مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.

  مالی مه به نیّت فطره کنار گذاشته شود

  مسأله ۲۰۴۷ ـ اگر به نيّت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد ، هر وقت آن را مى دهد ، نيّت فطره نمايد.

  كسى كه زكات فطره را نداده و كنار هم نگذاشته

  مسأله ۲۰۴۸ ـ اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است ، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد ، بعد ـ بنابر احتياط واجب ـ به نيّت آنچه شارع مقدّس از او خواسته فطره را بدهد.

  عوض کردن مالی که به نیّت فطره كنار بگذارد

  مسأله ۲۰۴۹ ـ اگر فطره را كنار بگذارد ، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد.

  نيّت کردن مقدارى از مال براى فطره

  مسأله ۲۰۵۰ ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است ، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد كه مشترك باشد بين خودش و فطره اشكال دارد ، ولى اگر بخواهد همه آن را به فقير بدهد اشكال ندارد.

  از بین رفتن مالى كه براى فطره كنار گذاشته

  مسأله ۲۰۵۱ ـ اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود ، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر دسترسى به فقير نداشته و در حفظ آن كوتاهى نكرده ضامن نيست.

  بردن فطره به جای دیگر با اينكه در محل خودش مستحق پيدا شود

  مسأله ۲۰۵۲ ـ اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود ، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد ، و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما