• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  معاملات مكروه

  مسأله ۲۰۸۲ ـ عمده معاملاتى كه مكروه است از اين قرار است:
  (اوّل) ملك فروشى ، مانند زمين و خانه و باغ و آب ، مگر اين كه ملك ديگرى با آن پول بخرد.
  (دوم) قصّابى.
  (سوم) كفن فروشى.
  (چهارم) معامله با مردمان پست.
  (پنجم) معامله و عرضه متاع براى آن بين اذان صبح و اوّل آفتاب.
  (ششم) آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.
  (هفتم) آن كه براى خريد جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد ، داخل معامله او شود.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما