• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  فروش ميوه پيش از چيدن

  مسأله ۲۱۲۷ ـ فروش ميوه اى كه گل آن ريخته و دانه بسته ، پيش از چيدن صحيح است ، و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد ، ولى خرماى نخل را قبل از سرخى و زردى نبايد بفروشند.

  فروش ميوه قبل از ظهور آن و بعد از ظهور و پيش از دانه بستن آن

  مسأله ۲۱۲۸ ـ فروختن ميوه يك سال قبل از ظهور آن بدون ضميمه جايز نيست ، و فروختن ميوه دو سال يا بيشتر از آن ، و همچنين فروختن ميوه يك سال با ضميمه جايز است ، و بعد از ظهور آن پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد ، احتياط مستحبّ آن است كه چيزى از حاصل زمين مانند سبزيها يا مال ديگرى با آن بفروشند ، و يا ميوه بيشتر از يك سال را به او بفروشند.

  فروختن خرما بر درخت و حکم عوض قرار دادن خرما

  مسأله ۲۱۲۹ ـ اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند اشكال ندارد ، ولى جايز نيست عوض آن را از خرماى همان درخت قرار دهند ، و همچنين بنابر احتياط عوض آن را خرماى غير آن درخت قرار ندهند ، چه شخصى باشد و چه در ذمّه.
  امّا اگر كسى يك درخت خرما در خانه ديگرى داشته باشد ، در صورتى كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند ، اشكال ندارد.

  فروختن خيار و بادنجان و سبزيها كه سالى چند مرتبه چيده مى‏ شود

  مسأله ۲۱۳۰ ـ فروختن خيار و بادنجان و سبزيها كه سالى چند مرتبه چيده مى شود ، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند ، جايز است.

  فروختن گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته

  مسأله ۲۱۳۱ ـ اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته ، به چيز ديگر غير گندم و جو بفروشند ، اشكال ندارد ، و فروختن آن به گندم و جوى كه از همان خوشه حاصل مى شود جايز نيست ، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ به گندم و جوى كه از غير آن خوشه باشد ، چه شخصى باشد و چه در ذمّه.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما