• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  فروختن جنسى را كه سلف خريده، پيش از تمام شدن مدت و بعد از آن

  مسأله ۲۱۴۱ ـ انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده ، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده اش بفروشد ، و همچنين به فروشنده بنابر احتياط واجب ، و بعد از تمام شدن مدّت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشكال ندارد ، ولى در صورتى كه به فروشنده به جنس ثمن بفروشد ، نبايد به بيشتر از ثمن بفروشد ، و فروختن اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شود ، پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيست ، ولى اگر به بيشتر از سرمايه اش نفروشد مانعى ندارد.

  قبول كردن مشترى در موعد تحویل جنس

  مسأله ۲۱۴۲ ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه معامله كرده در موعدش بدهد ، مشترى بايد قبول كند ، و نيز اگر بهتر از آنچه معامله كرده بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود ، مشترى بايد قبول نمايد.

  تحویل جنس پست‏تر به مشتری

  مسأله ۲۱۴۳ ـ اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد پست تر از جنسى باشد كه معامله كرده ، مشترى مى تواند قبول نكند.

  تحویل جنس دیگر به جاى جنسى كه معامله كرده

  مسأله ۲۱۴۴ ـ اگر فروشنده به جاى جنسى كه معامله كرده ، جنس ديگرى بدهد ، در صورتى كه مشترى راضى شود ، اشكال ندارد.

  نایاب شدن جنسى را كه سلف فروخته در موقع تحويل

  مسأله ۲۱۴۵ ـ اگر جنسى را كه سلف فروخته ، در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ، ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند ، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيّه نمايد ، يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.

  مدت دار بودن جنس و عوض در معامله

  مسأله ۲۱۴۶ ـ اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحويل دهد و ثمن آن را هم بعد از مدّتى بگيرد ، معامله باطل است.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما