• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  عده ‏اى كه بچه به سبب شير به آنها محرم مى ‏شود

  مسأله ۲۵۲۸ ـ اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در مسأله «۲۵۳۸» ذكر خواهد شد ، شير دهد ، آن بچّه به اين عده محرم مى شود:
  (اوّل) خود آن زن ، و او را مادر رضاعى مى گويند.
  (دوم) شوهر زن كه شير از اوست ، و او را پدر رضاعى مى گويند.
  (سوم) پدر و مادر آن زن هرچه بالا روند ، اگرچه پدر و مادر رضاعى او باشند.
  (چهارم) بچّه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند ، يا بعد به دنيا مى آيند.
  (پنجم) بچّه هاى اولاد آن زن هرچه پايين روند ، چه از اولاد او به دنيا آمده ، چه اولاد او آن بچّه هارا شير داده باشند.
  (ششم) خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعى باشند ، يعنى به واسطه شير خوردن با آن زن خواهر و برادر شده باشند.
  (هفتم) عمو و عمّه آن زن اگرچه رضاعى باشند.
  (هشتم) دايى و خاله آن زن اگرچه رضاعى باشند.
  (نهم) اولاد شوهر آن زن كه شير از آن شوهر است ، هرچه پايين روند اگرچه اولاد رضاعى او باشند.
  (دهم) پدر و مادر شوهر آن زن كه شير از آن شوهر است ، هرچه بالا روند اگرچه رضاعى باشند.
  (يازدهم) خواهر و برادر شوهرى كه شير از اوست ، اگرچه خواهر و برادر رضاعى او باشند.
  (دوازدهم) عمو و عمّه و دايى و خاله شوهرى كه شير از اوست ، هرچه بالا روند اگرچه رضاعى باشند ، و نيز عده ديگرى كه در مسائل بعد مى آيد به واسطه شيردادن محرم مى شوند.

  ازدواج پدر بچه‏ با دخترهاى نسبى و رضاعى آن زن و شوهر صاحب شیر

  مسأله ۲۵۲۹ ـ اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در مسأله «۲۵۳۸» مى آيد شير دهد ، پدر آن بچّه نمى تواند با دخترهاى نسبى آن زن ازدواج كند ، ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند ،اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه با آنان ازدواج نكند و نيز نمى تواند دخترهاى نسبى و رضاعى شوهرى را كه شير از اوست براى خود عقد نمايد ، و در هر دو صورت چنانچه يكى از آنها فعلا زن او باشد ، عقد او باطل مى شود.

  شوهری كه صاحب شير است و خويشان او نسبت به خواهر و برادر آن بچه

  مسأله ۲۵۳۰ ـ اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در مسأله «۲۵۳۸» مى آيد شير دهد ، شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاى آن بچّه محرم نمى شود ، ولى احتياط مستحبّ آن است كه با آنان ازدواج ننمايد ، و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچّه محرم نمى شوند.

  زنى كه بچه‏ اى را شير داده و خويشان او نسبت به برادر و خواهر آن بچه

  مسأله ۲۵۳۱ ـ اگر زنى بچّه اى را شير دهد ، به برادرهاى آن بچّه محرم نمى شود ، و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر آن بچّه محرم نمى شوند.

  ازدواج با او دختر زن كه از او شير كامل خورده

  مسأله ۲۵۳۲ ـ اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن نزديكى نمايد ، ديگر نمى تواند آن دختررا براى خود عقد كند.

  ازدواج با مادر رضاعى همسر

  مسأله ۲۵۳۳ ـ اگر انسان با دخترى ازدواج كند ، ديگر نمى تواند با زنى كه آن دختررا شير كامل داده ازدواج نمايد.

  ازدواج با دخترى كه مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر به او شير داده

  مسأله ۲۵۳۴ ـ انسان نمى تواند با دخترى كه مادر يا مادر بزرگ او آن دختررا شير كامل داده ازدواج كند ، و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او ، دخترى را شير داده باشد ، انسان نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد ، و چنانچه دختر شيرخوارى را براى خود عقد كند ، بعد مادر يا مادر بزرگ او آن دختر را شير بدهد ، يا زن پدر او آن دختررا از شير پدر او شير دهد ، عقد باطل مى شود.

  ازدواج با دخترى كه خواهر يا زن برادر به او شير داده

  مسأله ۲۵۳۵ ـ با دخترى كه خواهر ، يا زن برادر انسان از شير برادر ، او را شير كامل داده نمى شود ازدواج كرد ، و همچنين است اگر خواهر زاده يا برادر زاده يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.

  زنى که بچه دختر خود يا بچه شوهر دختر يا بچه پسر خود را شير دهد

  مسأله ۲۵۳۶ ـ اگر زنى بچّه دختر خودرا شير كامل دهد ، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود ، و همچنين است اگر بچّه اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد ، ولى اگر زنى بچّه پسر خودرا شير دهد ، زن پسرش كه مادر آن طفل شيرخوار است بر شوهر خود حرام نمى شود.

  زن پدر دخترى که بچه شوهر آن دختر را شیر دهد

  مسأله ۲۵۳۷ ـ اگر زن پدر دخترى بچّه شوهر آن دختررا به شير پدرش شير دهد ، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود ، چه بچّه از همان دختر و چه از زن ديگر باشد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما