• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  شرایط شير دادنى كه علت محرم شدن است

  مسأله ۲۵۳۸ ـ شير دادنى كه علّت محرم شدن است هشت شرط دارد:
  (اوّل) بچّه شير زن زنده را بخورد ، پس اگر از پستان زنى كه مرده است شير بخورد اثر ندارد.
  (دوم) شير آن زن به ولادت بوده و از حرام نباشد ، پس اگر شيرى را كه از زنا پيدا شده به بچّه ديگر بدهند به واسطه آن شير بچّه به كسى محرم نمى شود.
  (سوم) بچّه شير را از پستان بمكد پس اگر شير را در گلوى او بريزند اثرى ندارد.
  (چهارم) شير خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد.
  (پنجم) شير از يك شوهر باشد ، پس اگر زن شير دهى را طلاق دهند ، بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود و تا موقع زاييدن شيرى كه از شوهر اوّل داشته باقى باشد ، و مثلا هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اوّل و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچّه اى بدهد ، آن بچّه به كسى محرم نمى شود.
  (ششم) بچّه شير را قى نكند ، و اگر قى كند ـ بنابر احتياط ـ بايد كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بچّه محرم مى شوند با او ازدواج نكنند ، و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.
  (هفتم) پانزده مرتبه يا يك شبانه روز ـ به طورى كه در مسأله بعد مى آيد ـ شير سير بخورد ، يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند: از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است ، و اگر ده مرتبه به او شير داده شود ، احتياط مستحبّ آن است كه كسانى كه به واسطه شير خوردن به او محرم مى شوند با او ازدواج نكنند ، و نگاه محرمانه به او ننمايند.
  (هشتم) دو سال بچّه تمام نشده باشد ، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند به كسى محرم نمى شود ، بلكه اگر مثلا پيش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شير بخورد به كسى محرم نمى شود ، ولى چنانچه از موقع زاييدن زن شيرده بيشتر از دوسال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچّه اى را شير دهد ، آن بچّه به كسانى كه ذكر شد محرم مى شود.

  آنچه در شیر دادن يك شبانه روز یا پانزده روز معتبر است

  مسأله ۲۵۳۹ ـ بايد بچّه در بين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگررا نخورد ، ولى اگر كمى غذا بخورد به قدرى كه عرفاً صدق نكند در بين غذا خورده ، اشكال ندارد ، و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگررا نخورد ، و در هر دفعه شير كامل ـ بدون فاصله ـ بخورد ، ولى اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند ، يا كمى صبر كند كه از زمان اوّلى كه پستان در دهان مى گيرد تا وقتى سير مى شود از نظر عرف حقيقةً يك دفعه حساب شود ، اشكال ندارد.

  محرم نشدن بچه شير از يك شوهر با بچه شيراز شوهر ديگر زن

  مسأله ۲۵۴۰ ـ اگر زن از شير شوهر خود بچّه اى را شير دهد ، بعد شوهر ديگر كند و از شير شوهر دوم هم بچّه ديگرى را شير دهد ، آن دو بچّه به يكديگر محرم نمى شوند ، اگرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند ، ولى نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.

  محرم شدن تمام بچه‏ هايى كه زن از شير يك شوهر شير دهد

  مسأله ۲۵۴۱ ـ اگر زن از شير يك شوهر چندين بچّه را شير دهد ، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى شوند.

  كسى که چند زن داشته باشد و هركدام بچه‏ اى را شير دهد

  مسأله ۲۵۴۲ ـ اگر كسى چند زن داشته باشد و هركدام آنان با شرايطى كه گذشت بچّه اى را شير دهد ، همه آن بچّه هابه يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم مى شوند.

  بچه ‏اى كه هشت مرتبه از يك زن و هفت مرتبه از زن ديگر شوهر شير خورده

  مسأله ۲۵۴۳ ـ اگر كسى دوزن شيرده داشته باشد و يكى از آنان بچّه اى را مثلا هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد ، آن بچّه به كسى محرم نمى شود.

  زنى که از شير يك شوهر، پسر و دخترى را شير كامل بدهد

  مسأله ۲۵۴۴ ـ اگر زنى از شير يك شوهر پسر و دخترى را شير كامل بدهد ، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمى شوند.

  ازدواج با خواهر زاده يا برادر زاده رضاعى زن و با رضاعى كه لواط دهنده

  مسأله ۲۵۴۵ ـ انسان نمى تواند بدون اذن زن خود ، با زنهايى كه به واسطه شير خوردن خواهر زاده يا برادر زاده زن او شده اند ازدواج كند ، و نيز اگر مردى با پسرى لواط كند ، نمى تواند دختر و خواهر و مادر ـ و بنابر احتياط واجب مادربزرگ و دختر دختر ـ رضاعى آن پسر را براى خود عقد نمايد ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ در صورتى كه لواط كننده بالغ نباشد يا لواط دهنده بالغ باشد ، و در موارد احتياط اگر عقدى بعد از لواط واقع شده است ، احتياط واجب آن است كه طلاق داده شود.

  محرم نشدن زنى كه برادر انسان را شير داده

  مسأله ۲۵۴۶ ـ زنى كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمى شود ، اگرچه احتياط مستحبّ آن است كه با او ازدواج نكند.

  ازدواج با دو خواهر اگرچه رضاعى و باطل بودن متأخر

  مسأله ۲۵۴۷ ـ انسان نمى تواند با دو خواهر اگرچه رضاعى باشند ـ يعنى به واسطه شير خوردن خواهر يكديگر شده باشند ـ ازدواج كند ، و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده اند ، در صورتى كه عقد آنان در يك وقت بوده مخيّر است هر كدام را بخواهد اختيار كند ، و اگر در يك وقت نبوده ، عقد اوّلى صحيح و عقد دومى باطل مى باشد.

  مواردی که اگر زن از شير شوهر شير دهد به شوهر خود حرام نمى ‏شود

  مسأله ۲۵۴۸ ـ اگر زن از شير شوهر خود كسانى را كه ذكر مى شود شير دهد ، شوهرش بر او حرام نمى شود ، اگرچه بهتر آن است كه احتياط كنند:
  (اوّل) برادر و خواهر خودرا.
  (دوم) عمو و عمّه و دايى و خاله خودرا.
  (سوم) اولاد عمو و اولاد دايى خودرا.
  (چهارم) برادر زاده خودرا.
  (پنجم) برادر شوهر يا خواهر شوهر خودرا.
  (ششم) خواهر زاده خود يا خواهر زاده شوهرش را.
  (هفتم) عمو و عمّه و دايى و خاله شوهرش را.
  (هشتم) نوه زن ديگر شوهر خودرا.

  محرم نشدن زنى كه دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد

  مسأله ۲۵۴۹ ـ اگر زنى دختر عمّه يا دختر خاله انسان را شير دهد ، به او محرم نمى شود ، ولى احتياط مستحبّ آن است كه از ازدواج با او خوددارى كند.

  مردى كه دو زن دارد و يكى از آن دو زن پسر عموى زن ديگر را شير دهد

  مسأله ۲۵۵۰ ـ مردى كه دو زن دارد ، اگر يكى از آن دو زن فرزند عموى زن ديگر را شير دهد ، زنى كه فرزند عموى او شير خورده به شوهر خود حرام نمى شود.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما