• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  احتياط مستحبابی كه زنها به هر بچه‏ اى شير ندهند

  مسأله ۲۵۵۳ ـ احتياط مستحبّ آن است كه زنها به هر بچّه اى شير ندهند ، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده اند و بعد دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.

  احترام وارث و حقوق خويشاوندى براى خويشاوندان رضاعى

  مسأله ۲۵۵۴ ـ سزاوار است كسانى كه به واسطه شير خوردن خويشى پيدا مى كنند ، يكديگررا احترام نمايند ، ولى از يكديگر ارث نمى برند ، و حقوق خويشاوندى كه انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست.

  دو سال شير دادن بچه

  مسأله ۲۵۵۵ ـ مستحبّ است بچّه را دو سال تمام شير بدهند.

  اجازه شوهر در شير دادن و شير دادنى كه موجب حرام شدن به شوهر شود

  مسأله ۲۵۵۶ ـ اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين نرود ، زن مى تواند بدون اجازه شوهر بچّه ديگران را شير دهد ، ولى جايز نيست بچّه اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچّه به شوهر خود حرام مى شود.
  و امّا آنچه مشهور فقهاء «اعلى الله مقامهم» فرموده اند كه: «اگر مردى دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد ، زنش نبايد آن دختررا شير دهد ، چون اگر آن دختر را شير دهد، خودش مادر زن شوهرش مى شود و بر او حرام مى گردد» محلّ اشكال است، ولى دخترى را كه شوهر عقد كرده بر او حرام مى شود، چه شير از شوهر باشد ، و چه شير از غير شوهر باشد و زن مدخوله باشد.

  محرم شدن زن برادر به واسطه شير دادن به دختر بچه‏ اى كه متعه او شده

  مسأله ۲۵۵۷ ـ جمعى از فقهاء «اعلى الله مقامهم» فتوا داده اند كه: «اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود ، بايد دختر شيرخوارى را مثلا دو روزه براى خود متعه كند و در آن دو روز با شرايطى كه در مسأله «۲۵۳۸» گذشت زن برادرش آن دختر را شير دهد ، زيرا مادر رضاعى زن او مى شود» ولى اين فتوى خالى از اشكال نيست.

  ازدواج مرد با زنى كه به واسطه شير خوردن به او حرام شده

  مسأله ۲۵۵۸ ـ اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند بگويد: به واسطه شير خوردن آن زن بر او حرام شده ، مثلا بگويد: شير مادر او را خورده ، چنانچه تصديق او ممكن باشد ، نمى تواند با آن زن ازدواج كند ، و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد ، عقد باطل است ، پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد يا نزديكى كرده باشد ولى در وقت نزديكى كردن زن بداند بر آن مرد حرام است ، مهر ندارد ، و اگر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده ، شوهر بايد مهر او را مطابق مهر زنهايى كه مثل او هستند بدهد.

  ازدواج زن با مردى كه به واسطه شير خوردن به او حرام شده

  مسأله ۲۵۵۹ ـ اگر زن پيش از عقد بگويد: به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده ، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى تواند با آن مرد ازدواج كند، و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است ، و حكم آن در مسأله پيش گذشت.

  راه ثابت شدن شير دادنى كه علت محرم شدن است

  مسأله ۲۵۶۰ ـ شير دادنى كه علّت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى شود:
  (اوّل) يقين يا اطمينان پيدا كند.
  (دوم) شهادت دو مرد عادل ، يا يك مرد و دو زن ، يا چهار زن كه عادل باشند ، ولى بايد هريك بر شرايط شير دادن هم شهادت بدهند مثلا بگويند: ما ديده ايم كه فلان بچّه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده ، و همچنين ساير شرطهارا كه در مسأله «۲۵۳۸» گذشت شرح دهند.

  شك و گمان در مقدارى كه علت محرم شدن است

  مسأله ۲۵۶۱ ـ اگر شكّ كنند بچّه به مقدارى كه علّت محرم شدن است شير خورده يا نه ، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده ، بچّه به كسى محرم نمى شود ، ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما