• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  راه رجوع کردن مرد در طلاق رجعى

  مسأله ۲۵۸۸ ـ در طلاق رجعى مرد به دو قسم مى تواند به زن خود رجوع كند:
  (اوّل) حرفى بزند كه به آن قصد كند كه او را به زوجيّت خود برگردانده ، نه اين كه اخبار از برگرداندن او به زوجيّت باشد.
  (دوم) به قصد رجوع كارى كند كه از آن كار بفهمند رجوع كرده است ، مانند لمس و بوسيدن ، و رجوع به نزديكى كردن محقّق مى شود هر چند قصد رجوع نداشته باشد.

  حكم شاهد گرفتن در رجوع و خبر دادن به زن و ادعاى رجوع

  مسأله ۲۵۸۹ ـ براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد ، ولى شاهد گرفتن افضل است ، و همچنين لازم نيست به زن خبر دهد ، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد رجوع كند ، رجوعش صحيح است ، و اگر ادّعاى رجوع كرد ، در صورتى كه در بين عدّه باشد اثبات لازم نيست ، و اگر بعد از تمامى عدّه باشد بايد ثابت كند.

  مصالحه مرد با زن كه ديگر به او رجوع نكند

  مسأله ۲۵۹۰ ـ مردى كه زن خودرا طلاق رجعى داده ، اگر مالى از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند ، واجب است به مقتضاى صلح عمل كند ، ولى اگر رجوع كرد رجوع او صحيح است.

  حرام شدن زن بعد از طلاق سوم و شرايط حلال شدن به شوهر اول

  مسأله ۲۵۹۱ ـ اگر زن آزادى را دوبار طلاق دهد و بعد از هر طلاق رجوع كند ، يا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند ، يا بعد از يك طلاق رجوع و بعد از طلاق ديگر عقد كند ، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است ، ولى اگر بعد از طلاق سوم به ديگرى شوهر كند با چند شرط به شوهر اوّل حلال مى شود ، يعنى مى تواند آن زن را دوباره عقد نمايد:
  (اوّل) آن كه عقد شوهر دوم دائم باشد و اگر عقد مدّت دار باشد ـ مثلا يك ماهه يا يك ساله ـ بعد از آن كه از او جدا شد شوهر اوّل نمى تواند او را عقد كند.
  (دوم) شوهر دوم با او از جلو نزديكى و دخول كند به نحوى كه هر دو لذت جماع را ببرند.
  (سوم) شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد.
  (چهارم) عدّه طلاق يا عدّه وفات شوهر دوم تمام شود.
  (پنجم) بنا بر احتياط واجب شوهر دوم بالغ باشد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما