• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  مواردی که حيوان حلال گوشت بعد از تذكيه حلال و پاك نمی شود

  مسأله ۲۶۴۷ ـ اگر حيوان حلال گوشت را ـ وحشى باشد يا اهلى ـ به دستورى كه بعد ذكر مى شود ـ به سر بريدن و غير آن با شرايطى كه تفصيل آن خواهد آمد ـ تذكيه كنند بعد از جان دادن گوشت آن حلال و بدن آن پاك است به غير از موارد ذيل :
  ۱ ـ حيوان حلال گوشت چهارپايى كه شخص بالغى با آن نزديكى كرده و نسل آن ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر وطى كننده نابالغ باشد.
  ۲ ـ حيوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده ، اگر به دستورى كه در شرع معيّن شده آن را استبراء نكرده باشند.
  ۳ ـ بزغاله اى كه به تغذيه از شير خوك استخوانش محكم شده ، و نسل آن و همچنين بنابر احتياط واجب برّه شير خوار.
  ۴ ـ بزغاله و برّه اى كه شير خوك تغذيه كرده و استخوانش به آن محكم نشده در صورتى كه به دستورى كه در شرع معيّن شده ، استبراء نشده باشد.

  شکار حيوان حلال گوشت وحشى يا اهلى كه وحشى شده

  مسأله ۲۶۴۸ ـ حيوان حلال گوشت و حشى مانند آهو و كبك و بز كوهى و حيوان حلال گوشتى كه اهلى بوده و بعد وحشى شده مثل گاو و شتر اهلى كه فرار كرده و وحشى شده است ، اگر به دستورى كه خواهد آمد آنهارا شكار كنند ، پاك و حلال است ، ولى حيوان حلال گوشت أهلى مانند گوسفند و مرغ خانگى و حيوان حلال گوشت وحشى كه به واسطه تربيت كردن اهلى شده است ، با شكار كردن پاك و حلال نمى شود.

  توان فرار يا پرواز براى شكار حيوان حلال گوشت وحشى

  مسأله ۲۶۴۹ ـ حيوان حلال گوشت وحشى ، در صورتى با شكار كردن پاك و حلال مى شود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد ، بنابر اين بچّه آهو كه نمى تواند فرار كند و بچّه كبك كه نمى تواند پرواز نمايد ، با شكار كردن پاك و حلال نمى شود ، و اگر آهو و بچّه اش را كه نمى تواند فرار كند با يك تير شكار نمايد ، آهو حلال و بچّه اش حرام است.

  پاکی مردار حيوان حلال گوشتى كه خون جهنده ندارد

  مسأله ۲۶۵۰ ـ حيوان حلال گوشتى كه خون جهنده ندارد ـ مانند ماهى ـ اگر به غير دستورى كه براى حلال شدن آن خواهد آمد بميرد ، پاك و خوردن آن حرام است.

  سر بریدن و مردار حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد

  مسأله ۲۶۵۱ ـ حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد ، مانند مار ، با سر بريدن حلال نمى شود ، ولى مُرده و كشته آن پاك است.

  سر بريدن يا شكار سگ و خوك يا حيوان حرام گوشت

  مسأله ۲۶۵۲ ـ سگ و خوك به سر بريدن و شكار كردن پاك نمى شوند ، و خوردن گوشت آنها هم حرام است ، و حيوان حرام گوشتى را كه مانند گرگ و پلنگ درنده و گوشت خوار است ، اگر به دستورى كه خواهد آمد سر ببرند يا با تير و مانند آن شكار كنند ، پاك است ، ولى گوشت آن حلال نمى شود ، و اگر با سگ شكارى آن را شكار كنند ، پاك شدن آن محلّ اشكال است.

  سر بريدن يا شكار فيل و خرس و بوزينه و حيوانات كوچك داخل زمين

  مسأله ۲۶۵۳ ـ فيل و خرس و بوزينه را اگر به دستورى كه خواهد آمد سرببرند يا با تير و مانند آن شكار كنند پاك است ولى حيوانات كوچكى كه در داخل زمين زندگى مى كنند مانند موش ، اگر خون جهنده داشته باشند و جلد قابل انتفاع نداشته باشند و سر آنهارا ببرند يا آنهارا شكار نمايند پاك نمى شوند ، و اگر جلد قابل انتفاع داشته باشند پاك شدنشان محلّ اشكال است.

  گو شت بچه مرده ای که از شكم حيوان زنده بيرون آيد

  مسأله ۲۶۵۴ ـ اگر از شكم حيوان زنده بچّه مرده اى بيرون آيد يا آن را بيرون آورند ، خوردن گوشت آن حرام است.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما