• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  دستور نحر كردن شتر

  مسأله ۲۶۵۹ ـ اگر بخواهند شتررا بكشند كه بعد از جان دادن پاك و حلال باشد ، بايد با شرايطى كه براى سر بريدن حيوانات ذكر شد ، كارد يا چيز ديگرى را كه از آهن و برنده باشد در گودى بين گردن و سينه اش فرو كنند.

  حالت قرار گرفتن شتر در هنگام نحر آن

  مسأله ۲۶۶۰ ـ وقتى مى خواهند كارد را به گردن شتر فرو ببرند ، بهتر آن است كه شتر ايستاده باشد ، ولى اگر در حالى كه زانوهارا به زمين زده ، يا به پهلو خوابيده و جلو بدنش رو به قبله است كاردرا در گودى گردنش فرو كنند ، اشكال ندارد.

  سربردین شتر يا نحر کردن گاو و گوسفند

  مسأله ۲۶۶۱ ـ اگر به جاى اين كه كارد در گودى گردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند ، يا گوسفند و گاو و مانند اينهارا مثل شتر كارد در گودى گردنشان فرو كنند ، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است ، ولى اگر چهار رگ شتررا ببرند و تا زنده است به دستورى كه گذشت كارد در گودى گردنش فرو كنند ، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است ، و نيز اگر كارد در گودى گردن گاو يا گوسفند و مانند اينها فرو كنند و تا زنده است سر آن را ببرند ، حلال و پاك مى شود.

  حيوانی سركش شود يا در جايى بيفتد كه نتوان به دستور شرع آن را كشت

  مسأله ۲۶۶۲ ـ اگر حيوانى سركش شود و نتوانند آن را به دستورى كه در شرع معيّن شده بكشند ، يا مثلا در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آن جا بميرد و كشتن آن به دستور شرع ممكن نباشد ، هرجاى بدنش را كه با مثل شمشير و خنجر و نيزه و مانند اينها زخم بزنند و در أثر زخم زدن جان بدهد ، حلال مى شود ، و رو به قبله بودن آن لازم نيست ، ولى بايد شرطهاى ديگرى را كه براى كشتن حيوانات ذكر شد دارا باشد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما