• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  دستور صيد ماهى براى حلال شدن

  مسأله ۲۶۷۹ ـ اگر ماهى فلس دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد پاك و خوردن آن حلال است ، و چنانچه در آب بميرد پاك است ، ولى خوردن آن حرام مى باشد ، مگر اين كه در تور ماهيگير در آب بميرد كه در اين صورت خوردنش حلال است ، و ماهى بى فلس را اگرچه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد حرام است.

  صيد آن ماهى كه از آب بيرون بيفتد يا آب فرو رود و در خشكى بماند

  مسأله ۲۶۸۰ ـ اگر ماهى از آب بيرون بيفتد ، يا موج آن را بيرون بيندازد ، يا آب فرو رود و ماهى در خشكى بماند ، چنانچه پيش از آن كه بميرد ، با دست يا هر وسيله ديگر كسى آن را بگيرد ، بعد از جان دادن حلال است.

  شرط نبودن اسلام و بردن نام خدا، در صيد ماهى

  مسأله ۲۶۸۱ ـ كسى كه ماهى را صيد مى كند لازم نيست مسلمان باشد ، و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد ، ولى مسلمان بايد گرفتن آن را ديده باشد ، يا از راه ديگر يقين پيدا كند يا حجّت شرعيه داشته باشد كه زنده از آب گرفته شده يا در تور در آب مرده باشد.

  ماهى مرده‏اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته‏ اند يا مرده

  مسأله ۲۶۸۲ ـ ماهى مرده اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته اند يا مرده ، چنانچه در دست مسلمان باشد حلال است ، و اگر در دست كافرى باشد كه از دست مسلمان نگرفته باشد ، اگرچه بگويد آن را زنده گرفته ام حرام مى باشد ، مگر آن كه بيّنه يا شخص ثقه اى كه ظنّ به خلاف قولش نباشد خبر دهد كه آن را زنده گرفته است.

  خوردن ماهى زنده

  مسأله ۲۶۸۳ ـ خوردن ماهى زنده جايز است ، هرچند احوط خوددارى كردن است.

  بریان کردن ماهى زنده یا کشتن آن قبل از جان دادن

  مسأله ۲۶۸۴ ـ اگر ماهى زنده را بريان كنند ، يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند ، خوردنش جايز است ، ولى احتياط مستحبّ آن است كه از خوردن آن خوددارى نمايند.

  دو قسمت کردن ماهى که يك قسمتش در آب بيفتد

  مسأله ۲۶۸۵ ـ اگر ماهى را بيرون آب دو قسمت كنند و يك قسمت آن در حالى كه زنده است در آب بيفتد ، بنابر احتياط خوردن قسمتى كه بيرون آب مانده جايز نيست.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما