• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  طبقات ارث

  مسأله ۲۷۹۲ ـ كسانى كه به واسطه نسب ارث مى برند سه طبقه هستند:
  (طبقه اوّل) پدر و مادر و اولاد ميّت است و با نبودن اولاد ، اولاد اولاد هرچه پايين روند ، هركدام آنان كه به ميّت نزديكتر است ارث مى برد ، و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه دوم ارث نمى برند.
  (طبقه دوم) جدّ يعنى پدر بزرگ و جدّه يعنى مادر بزرگ و خواهر و برادر است ، و با نبودن برادر و خواهر ، اولاد ايشان هركدام آنان كه به ميّت نزديكتر است ارث مى برد ، و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه سوم ارث نمى برند.
  (طبقه سوم) عمو و عمّه و دايى و خاله و اولاد آنان است ، و تا يك نفر از عموها و عمّه ها و دايى ها و خاله هاى ميّت زنده اند اولاد آنان ارث نمى برند ، ولى اگر وارث ميّت منحصر به يك عموى پدرى و يك پسر عموى پدر و مادرى باشد ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد ، و در غير اين صورت احتياط واجب ـ خصوصاً در صورتى كه با آنها دو دايى يا خاله باشد ـ آن است به مصالحه تمام شود.

  ورثه میّت با فقدان طبقه سوم

  مسأله ۲۷۹۳ ـ اگر عمو و عمّه و دايى و خاله خود ميّت و اولاد آنان هر چه پايين روند نباشند ، عمو و عمّه و دايى و خاله پدر و مادر ميّت ارث مى برند و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مى برند ، و اگر اينها هم نباشند عمو و عمّه و دايى و خاله جدّ و جدّه ميّت ارث مى برند ، و اگر اينها هم نباشند اولادشان ارث مى برند.

  ارث بردن زن و شوهر

  مسأله ۲۷۹۴ ـ زن و شوهر به تفصيلى كه بعد خواهد آمد، از يكديگر ارث مى برند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما