• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  وارث يك نفر يا چند پسر يا چند دختر يا پسر و دختر باشد

  مسأله ۲۷۹۵ ـ اگر وارث ميّت فقط يك نفر از طبقه اوّل باشد ، مثلا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد ، همه مال ميّت به او مى رسد ، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند ، همه مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود و اگر پسر و دختر باشد مال را طورى قسمت مى كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.

  پدر و مادر باشند با بود يا نبود اخوه ميت

  مسأله ۲۷۹۶ ـ اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر او باشند ، مال سه قسمت مى شود: دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مى برد ، ولى اگر ميّت دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و آزاد و پدرى باشند ـ يعنى پدر آنان با پدر ميّت يكى باشد ، خواه مادرشان هم با مادر ميّت يكى باشد يا نه ـ و حمل نباشند ، اگرچه تا ميّت پدر و مادر دارد اينها ارث نمى برند ولى به واسطه بودن اينها مادر شش يك مال را مى برد و بقيّه را به پدر مى دهند.

  پدر و مادر و يك دختر با بود يا نبود اخوه ميّت

  مسأله ۲۷۹۷ ـ اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد ، چنانچه ميّت دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر پدرى ـ با شرايطى كه در مسأله قبل گذشت ـ نداشته باشد ، مال را پنج قسمت مى كنند ، پدر و مادر هركدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مى برد ، و اگر دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر پدرى ـ با شرايطى كه در مسأله قبل گذشت ـ داشته باشد ، مال را شش قسمت مى كنند: پدر و مادر هركدام يك قسمت ، و دختر سه قسمت مى برد ، و يك قسمت باقى مانده را چهار قسمت مى كنند: يك قسمت را به پدر ، و سه قسمت را به دختر مى دهند ، و در نتيجه مال ميّت را بيست و چهار قسمت مى كنند: پانزده قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر ، و چهار قسمت آن را به مادر مى دهند ، هرچند احتياط مؤكّد آن است كه مال را با رضايت پدر و دختر پنج قسمت كنند.

  پدر و مادر با يك پسر يا چند پسر يا چند دختر يا متفاوت

  مسأله ۲۷۹۸ ـ اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد ، مال را شش قسمت مى كنند: پدر و مادر هركدام يك قسمت ، و پسر چهار قسمت آن را مى برد ، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند ، آن چهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند ، و اگر پسر و دختر باشند ، آن چهار قسمت را طورى تقسيم مى كنند كه هر پسرى دو برابر يك دختر ببرد.

  پدر يا مادر و يك يا چند پسر

  مسأله ۲۷۹۹ ـ اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و يك يا چند پسر باشند ، مال را شش قسمت مى كنند ، يك قسمت آن را پدر يا مادر ، و پنج قسمت را پسر مى برد ، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوى تقسيم مى نمايند.

  پدر يا مادر و پسر و دختر

  مسأله ۲۸۰۰ ـ اگر وارث ميّت فقط پدر ، يا مادر و پسر و دختر باشد ، مال را شش قسمت مى كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر مى برد ، و بقيّه را طورى قسمت مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

  پدر يا مادر و يك دختر

  مسأله ۲۸۰۱ ـ اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و يك دختر باشد ، مال را چهار قسمت مى كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر ، و بقيّه را دختر مى برد.

  پدر يا مادر و چند دختر

  مسأله ۲۸۰۲ ـ اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشد ، مال را پنج قسمت مى كنند: يك قسمت را پدر يا مادر مى برد ، و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند.

  نوه پسرى و دخترى میّت

  مسأله ۲۸۰۳ ـ اگر ميّت اولاد نداشته باشد ، نوه پسرى او اگرچه دختر باشد ، سهم پسر ميّت را مى برد ، و نوه دخترى او اگرچه پسر باشد ، سهم دختر ميّت را مى برد ، مثلا اگر ميّت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد ، مال را سه قسمت مى كنند يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى دهند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما