• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  روش انجام غسل ارتماسى

  مسأله ۳۷۳ ـ غسل ارتماسى به فرو بردن تمام بدن در آب محقّق مى شود ، و تحقّق غسل ارتماسى در صورتى كه قسمتى از بدن در آب باشد به فرو بردن باقى بدن مورد اشكال است ، و بنابراحتياط واجب به گونه اى باشد كه عرفاً صدق كند كه بدن را دفعةً در آب فرو برده است.

  هنگام نيت در غسل ارتماسى

  مسأله ۳۷۴ ـ در غسل ارتماسى ، بنابر احتياط بايد هنگام فرو بردن اوّل جزء بدن در آب تا آخر جزء نيّت غسل داشته باشد.

  نرسیدن آب به مقدارى از بدن

  مسأله ۳۷۵ ـ اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد كه به مقدارى از بدن آب نرسيده است ـ جاى آن را بداند يا نداند ـ بايد دوباره غسل كند.

  مورد وجوب غسل ارتماسى

  مسأله ۳۷۶ ـ اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد ولى براى ارتماسى وقت دارد بايد غسل ارتماسى كند.

  غسل ارتماسی انسان محرم و روزه دار

  مسأله ۳۷۷ ـ كسى كه براى حجّ يا عمره احرام بسته نمى تواند غسل ارتماسى كند ، و حكم غسل ارتماسى شخص روزه دار در مسأله «۱۶۲۵» ذكر شده است.

  روش انجام غسل ارتماسى

  مسأله ۳۷۳ ـ غسل ارتماسى به فرو بردن تمام بدن در آب محقّق مى شود ، و تحقّق غسل ارتماسى در صورتى كه قسمتى از بدن در آب باشد به فرو بردن باقى بدن مورد اشكال است ، و بنابراحتياط واجب به گونه اى باشد كه عرفاً صدق كند كه بدن را دفعةً در آب فرو برده است.

  هنگام نيت در غسل ارتماسى

  مسأله ۳۷۴ ـ در غسل ارتماسى ، بنابر احتياط بايد هنگام فرو بردن اوّل جزء بدن در آب تا آخر جزء نيّت غسل داشته باشد.

  نرسیدن آب به مقدارى از بدن

  مسأله ۳۷۵ ـ اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد كه به مقدارى از بدن آب نرسيده است ـ جاى آن را بداند يا نداند ـ بايد دوباره غسل كند.

  مورد وجوب غسل ارتماسى

  مسأله ۳۷۶ ـ اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد ولى براى ارتماسى وقت دارد بايد غسل ارتماسى كند.

  غسل ارتماسی انسان محرم و روزه دار

  مسأله ۳۷۷ ـ كسى كه براى حجّ يا عمره احرام بسته نمى تواند غسل ارتماسى كند ، و حكم غسل ارتماسى شخص روزه دار در مسأله «۱۶۲۵» ذكر شده است.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما