• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  تعریف مستحاضه

  يكى از خونهايى كه از زن خارج مى شود خون استحاضه است ، و زن را در موقع ديدن خون استحاضه ، مستحاضه مى گويند.

  صفات خون استحاضه

  مسأله ۳۹۸ ـ خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مى آيد و غليظ هم نيست ، ولى ممكن است گاهى سياه يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد.

  اقسام استحاضه

  مسأله ۳۹۹ ـ استحاضه سه قسم است: قليله و متوسطه و كثيره.
  استحاضه قليله آن است كه خون فقط روى پنبه اى را كه زن با خود بر مى دارد آلوده كند و در آن فرو نرود.
  استحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو رود اگر چه در يك گوشه آن باشد ، ولى از پنبه به دستمال و مانند آن كه معمولا زنها براى جلوگيرى از خون مى بندند نرسد.
  استحاضه كثيره آن است كه خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد.

  استحاضه

  يكى از خونهايى كه از زن خارج مى شود خون استحاضه است ، و زن را در موقع ديدن خون استحاضه ، مستحاضه مى گويند.

  صفات خون استحاضه

  مسأله ۳۹۸ ـ خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مى آيد و غليظ هم نيست ، ولى ممكن است گاهى سياه يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد.

  اقسام استحاضه

  مسأله ۳۹۹ ـ استحاضه سه قسم است: قليله و متوسطه و كثيره.
  استحاضه قليله آن است كه خون فقط روى پنبه اى را كه زن با خود بر مى دارد آلوده كند و در آن فرو نرود.
  استحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو رود اگر چه در يك گوشه آن باشد ، ولى از پنبه به دستمال و مانند آن كه معمولا زنها براى جلوگيرى از خون مى بندند نرسد.
  استحاضه كثيره آن است كه خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما